Yoga og aksept

Når vi aksepterer dette øyeblikket akkurat som det er, uten motstand mot eventuelle tanker eller følelser, blir opplevelsen av flyt og tilstedeværelse mye mer tilgjengelig.

La mennesker og omgivelser være akkurat som de er, uten å dømme eller prøve å forandre på noe. Dette vil lettere sette oss inn i en tilstand av tilfredshet, som igjen er en nøkkel til å være tilstedeværende i dette øyeblikket.

Yoga og meditasjon handler for meg mye om dette – å lære å akseptere kroppen, tankene og følelsene akkurat som de er nå.

I det vi slutter å fordømme tankene, følelsene og omgivelsene våre, vil det igjen være lettere å fokusere på det som er bakenfor dette – det som alltid er til stede og underforliggende alt – det som er stille, fredelig, og samtidig vibrerende og levende.

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there.”
Rumi

DSC_1539

Hører gjerne fra deg :)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.