Kjerneverdier – Dag 11

For å bli mer bevisst hva som styrer valgene våre så hjelper det å bli bevisstgjort hva dine kjerneverdier er. De dyperesittende ønskene som kan føre oss i positiv eller negativ retning, disse ønskene kommer fra å ville føle en bestemt følelse.

Vi kan ønske mer fred, kjærlighet, tilhørighet, frihet og glede, men de ønskene kan komme ut som noe annet når de har nådd den bevisste delen av sinnet vårt. Et ønske om tilhørighet kan bli farget av en frykt for å bli stilt utenfor, slik at vi forhindrer oss selv i å kjenne denne tilhørigheten. Et ønske om frihet kan bli farget av en frykt for å bli kontrollert og vi kan få motstand mot alt og alle som prøver å kontrollere oss og kanskje da heller drive med ekstremsport for å få en kortvarig opplevelse av dette . En mer konstruktiv måte er å heller gjenkjenne at denne friheten er inni oss og å se de tankemønstrene som holder oss tilbake fra å føle oss fri. Et ønske om glede kan gjøre at vi oppsøker glede gjennom ytre faktorer som kan føre til avhengighet til alt fra alkohol til sosiale medier, i stedet kan vi oppdage gleden inni oss. Ønsker vi kjærlighet og har ubevisste frykter rundt kjærlighet så kan det lede oss i feil retning, er vi bevisst våre mønster kan vi bli ledet av kjærlighet og gjenkjenne at kjærlighet er inni oss og ikke utenfor oss.

Når du vet hva dine kjerneverdier er så kan du velge å leve livet ut fra disse. For å kartlegge de så trenger du å se hva som dypest sett driver deg i forholdene dine, i jobben din, i aktivitetene dine.

Hvis du gjenkjenner at du på jobben din ikke er styrt av kjerneverdiene dine, så trenger du ikke skifte jobb av den grunn. Det kan være at det er nok å skifte fokus til å vite hva kjerneverdiene dine er og på den måten har du mulighet til å hente frem det i den jobben du allerede gjør.

Det er flere måter å bli bevisst våre kjerneverdier, den mest direkte er å gå innover når et ønske kommer opp, gå bakenfor ønsket og innover i følelsen og til kjernen av følelsen. Hvor kommer den fra? Noen ganger kan ønsker komme fra sår som vi ikke har helbredet, undertrykte følelser, dette er ikke kjerneverdiene våre. Men når vi ser hva som ligger bakenfor såret, så kan vi se at det var et ønske om kjærlighet, å bli elsket, da er kjerneverdien et ønske om å være i kjærlighet. Den kjærligheten er inni oss.

Gjerne bruk meditasjonene med fokus på følelser for å gå innover

I dag kan du skrive ned hva som er dine kjerneverdier, vi har gjerne flere av de og gjerne finn de 2 til 5 som er viktigst for deg. For å bli bevisst det kan du gjerne først meditere og så gå inn i en skriveprosess der du skriver ned hva som driver valgene dine, hva som gjør at du velger de forholdene du har valgt, hva som driver de aktivitetene du har valgt på fritiden din.
Legg merke til hva som blir styrt av kjerneverdiene dine og hva som blir styrt av de ubevisste sårene/fryktene/tankemønstrene dine. Hvor stopper du deg fra å oppleve mer av kjerneverdiene dine, hvor er du i komfortsona på grunn av frykt. Gjennom den skriveprosessen kan du både bli bevisstgjort både dine kjerneverdier og hvor du blir styrt av begrensende tankemønster.

 

Hva styrer valgene dine – Dag 10

For å komme i balanse så trenger vi å bli bevisst våre egne mønster og hvorfor vi tar de valgene vi gjør. Når vi blir mer og mer bevisst det som har vært ubevisst i oss, så er det lettere å se hva som styrer valgene våre. Kommer det fra frykt eller kommer det fra tillit? Kommer det fra kontroll eller fra kjærlighet?

Akkurat som når vi skal ut av komfortsona så vil de valgene vi tar fra det som er i tillit i oss føre oss nærmere der vi ønsker å være, enn de valgene vi tar ut fra frykt. Når vi stopper oss selv i å leve livet fullt ut, så er det også lettere å bli fanget av våre dårlige vaner 

“What we think of as people’s guilt is their fear. All negativity derives from fear.  When someone is angry, they are afraid. When someone is rude, they are afraid. When someone is manipulative, they are afraid. When someone is cruel, they are afraid. There is no fear that love does not dissolve.”
A Return to Love – Marianne Williamson

Hver dag start med å legge merke til hvilke valg du gjør, hva tar deg ut av tillit og kjærlighet, hva tar deg inn igjen i tillit og kjærlighet. Det starter først og fremst på tankeplan, det er tankene som kan gjøre at vi opererer fra frykt og tvil, når vi går ut av tankene og inn i ren bevissthet, så vet vi hva som er riktig valg for oss. Og det viktigste valget vi gjør – er akkurat det – å gå inn igjen i den rene bevisstheten i oss.

Når vi rommer mer og mer av det vi har undertrykket og lærer oss å tre tilbake i klarhet og bevissthet, så blir valget lettere for hver gang. Tankene våre kan ha en tendens til å tvile på denne prosessen: “nei, det hjelper ikke å meditere, jeg tenker like mye i dag som i går”; ” jeg sliter fortsatt med forholdene mine, så jeg kan like godt la være”. Ikke la deg lure av disse tankene, hver tålmodig med deg selv både i meditasjon og i livet. Det er en livslang vei vi er på hvor vi blir mer bevisst og og integrert. Vi har også levd et liv til nå hvor vi har plukket opp tankemønster, følelser og frykter gjennom det vi har opplevd i livet. Når vi lærer å bringe inn mer tilstedeværelse og kjærlighet, så har vi mer å gi både til oss selv og til de som er i livet vårt. Det er ikke om å gjøre å være opplyst og i totalt ubetinget kjærlighet i dag, men for hvert steg vi tar som gir mer bevissthet og mer kjærlighet vil gjøre at vi gradvis våkner opp mer og mer sammen med de rundt oss.

Å leve din sannhet – Dag 9

Når vi går innover så vil vi bli bevisst flere mønster som har holdt oss tilbake på forskjellige måter, vi kan begynne å legge merke til at vi har tatt valg i livet vårt som er styrt av andre deler enn den rene bevisstheten vår.
Disse valgene kan være styrt av frykt, redsel for å miste, redsel for avvisning, redsel for økonomisk tap, redsel for tap av posisjon, redsel for ikke å være innenfor i samfunnet og familien. Når vi ser innover i oss selv, så vil vi komme til bunns i hvert mønster og se hvilken frykt som ligger der, dermed har vi nå mulighet til å slutte å bli styrt av denne frykten. Når vi går dypere innover kan der sitte sterkere frykter enn de som styrer oss i overflaten av tankene, redsel for død og redsel for å miste kontakten med oss selv, redsel for å være separat fra kilden til kjærlighet.

Når vi ser om vi blir styrt av tanker som kommer fra frykt eller fra den rene bevisstheten vår, så vil det være lettere å ta valg som er sannere for oss selv. Uten denne bevisstheten har vi ikke mulighet til å ta andre valg, da vil disse fryktene som svømmer i det ubevisste styre oss i større eller mindre grad.

 

“You have to be very alert, or else your mind will play false with you. It is like watching a thief – not that you expect anything from a thief but you do not want to be robbed. In the same way you give a lot of attention to the mind without expecting anything from it.”
I Am That, Sri Nisargadatta Maharaj

 

Vi kan velge å være i en jobb vi ikke liker på grunn av frykt, vi kan velge å ikke følge drømmene våre fordi vi er redd vi ikke vil nå dit, vi kan velge å ikke stå opp for oss selv på grunn av frykt, vi kan delta i negativt snakk om andre fordi vi er redd for å bli stilt utenfor hvis vi sier nei, denne frykten kan noen ganger være så sterk at vi blir værende i voldelige forhold fordi vi er så redd for å miste.

I forhold til andre kan vi holde tilbake visse sider av oss selv, vi kan holde tilbake deler av uttrykket vår, styrken vår, sanneheten vår, gleden og kjærligheten vår, spontaniteten vår, i frykt for å miste, i frykt for ikke å bli godtatt. Jo sannere og mer ekte vi blir i oss selv, jo bedre vi kjenner oss selv, jo friere er vi. Vi må være villig til å være sanne også i våre forhold, villig til å miste. Ikke at vi nødvendigvis mister noen når vi er sanne, men den villigheten tar oss ut av å være fanget av det underbevisste som har overtalt oss til å være på en bestemt måte for å ikke miste. Villighet til å ta den ubehagelige samtalen med noen du er glad i, villig til å si det du har behov for, villig til å si nei når det ikke passer – som igjen vil gi rom for et helhjertet ja når det kjennes riktig.

Det er ikke alltid komfortabelt å gå ut av mønster, og å bli klar over sine egne mønster, å avsløre seg selv, kan bringe opp ubehag og også følelser av skam. Fortsett å tillate alle følelser å komme opp, og minn deg selv om at vi bærer alle på alle følelser og det er alle som har frykter. Det er kun når vi tør å gå inn dit at vi har mulighet å gi slipp på dem.

Når vi ser hvor vi er styrt av frykt så kan vi se at vi kan være både manipulerende og avvisende selv, husk da på å se uskyldigheten i det, disse mønstrene fikk vi ofte som barn og vi har fortsatt å la det styre oss i det ubevisste, ikke døm deg selv for det.
Mye av det vi ser i andre bærer vi også selv og da vil teknikken der vi legger merke til hva som reagerer inni meg på andre være til god hjelp. Aksepter alt som kommer opp i deg og avidentifiser deg med disse mønstrene, vi er ikke mønstrene våre, de er tillært oss fra et samfunn som alle bærer de samme mønstrene på ulike måter.

gandhi

Gjerne gjør noen av de tidligere meditasjonene i dag og i helga, alle vil hjelpe med å integrere større deler av deg selv og å få et rom av bevissthet som blir større og større for hver gang du mediterer. Og husk, kommer det plutselig mye tanker eller følelser opp i medtasjon så er det fordi nervesystemet blir renset for opplagrete minner og følelser. Gi alt rom og er der dømmende tanker så observer de på samme måte som alle andre tanker.

Når du legger merke til hvilke mønster du blir styrt av, så gjerne skriv de ned. Bevisstgjøring er halve jobben for å tre ut av et mønster og det å skrive det ned gjør deg enda mer klar over hvordan dette mønsteret spiller seg ut i forskjellige deler av livet ditt.
Husk å stille deg inn i en omsorgsfull holdning til deg selv når du skriver.

Meditasjoner: https://yogaoghelse.no/ledete-meditasjoner/

 

Den ukomfortable komfortsona

For å oppleve mer glede og frihet i livet, så må vi ofte ut av komfortsona vår.

Det er ikke alltid behagelig eller lett å gi slipp på dårlige vaner, begynne med nye ting, ta det steget som gir mer glede og frihet på lang sikt. Det kan være mer behagelig der og da, å se en episode til på netflix i stedet for å gjøre yoga. Det kan være ubehagelig å stå opp tidligere for å rekke å meditere før dagen begynnner, det kan være ubehagelig å være ny på et dansekurs. Alle de små valgene vi gjør i hverdagen som på lang sikt fører til mer frihet og mer glede kan være tiltakskrevende der og da, men det er små endringer som skal til for å skape store endringer på lang sikt.

Å starte med daglige meditasjoner i dag, kan gjøre at du om ett år vet hvor lett det er å tre ut av tanker. Å starte med 5 solhilsener hver morgen, kan gjøre at du slipper ryggproblemer når du blir eldre. Å være i naturen 20 minutt hver dag, kan gjøre at helsa de blir bedre og være forebyggende på vinterdepresjon. Å gå på et dansekurs i dag kan gjøre at du møter noen der som blir din beste venn eller oppdager hvor mye glede dans gir deg.

Hvilke små steg kan du ta i dag som du vet på lang sikt vil gi deg mer frihet og glede?
Hvilke rutiner kan du gjøre i kveld som gjør at du våkner opp med mer energi i morra?
Kanskje du vil ha det som ny rutine å avslutte dagen din med yin yoga eller meditasjon?

Som du kanskje husker fra dag 3 hvor vi skulle gå gjennom en bevisstgjøringsprosess for gode og dårlige vaner, så er ofte de gode vanene litt utenfor komfortsona før de er integrert.

Noen av de tingene vi ønsker å gjøre kan vi også ha frykt rundt og vi lar denne frykten stoppe oss. Noen av fryktene er vi bevisste og andre styrer oss fra det ubevisste. For å komme ut av fryktene så må vi være de bevisste for i det hele tatt ha mulighet til å ta et valg uten frykt. Dette gjør vi ved å se innover i oss selv og det å gå innover er også ofte ute av komfortsona, da vi her må møte alle fryktene våre.

“By replacing fear of the unknown with curiosity we open ourselves up to an infinite stream of possibility. We can let fear rule our lives or we can become childlike with curiosity, pushing our boundaries, leaping out of our comfort zones, and accepting what life puts before us.”
Alan Watts

 

Hvis du ser frykten prøver å stoppe deg, gjør det likevel.
Det kan være du har frykt for suksess og derfor utsetter å gjøre det du drømmer om, kanskje er du redd for avvisning og derfor ikke tar sjansen på å bli avvist.
Se inni deg hva selv, det er kun du som vet hva som stopper akkurat deg.

Ta et steg ut av komfortsona hver dag og gi deg selv ros også om det steget er lite. Positive steg gjennom verdsettelse og ikke selvpisking når vi faller tilbake i det gamle.

Gjerne repeter en av meditasjonene fra de tidligere dagene: meditasjoner

Integrere tilstedeværelse – Dag 7

Å integrere tilstedeværelse i hverdagen kan gjøre at vi stresser mindre, som igjen gir kroppen mer ro og energi. Mindre stress fører til at vi både er mer avslappet og effektiv og på lang sikt forebygger det livsstilssykdommer.

Siden de fleste av oss er vant til å tenke stort sett døgnet rundt, så kan det virke nærmest umulig til å begynne med å tre ut av tankene. Som oftest har vi bare fri fra tenking når vi sover, og når vi har det Maslow kalte for “peak experiences” hvor du er så oppslukt av det du opplever i øyeblikket at du har din fulle tilstedeværelse her og nå.

Den raskeste veien jeg vet om for å avlære bevisstheten vår med unødvendig tenkning, er gjennom meditasjon. Det å lukke øynene å meditere vil også ha positiv effekt på resten av dagen vår.

Dagens meditasjon finner du her: bevisst tilstedeværelse

Det neste steget vi kan ta er å være mer tilstede i alt vi gjør. Praktisere bevisst tilstedeværelse når vi kjører, når vi vasker opp, når vi går en tur, når vi er med våre kjære, når vi er på jobb og i alle andre situasjoner du kan komme på.

Å være 100 % tilstede der vi er kan vi gjøre ved å tre ut av tankene våre. Tankene om hva vi skal etterpå, bekymringene våre, hva vi skal ha til middag, være helt til stedet i dette øyeblikket. Dette øyeblikket blir da mer og mer fylt med din bevissthet og jo mer vi trener på det, jo mer tilfreds vil vi oppleve å være i det øyeblikket vi er i nå. Det er ingen tanker som da forstyrrer oss om fortid eller fremtid og denne tilstedeværelsen i seg selv kan gi ro og mer glede.

“Until you make the unconscious conscious,
it will direct your life and you will call it fate.”
C. G. Jung

Tilstedeværelse og reaksjoner – Dag 6

De fleste av oss har undertrykkete følelser og disse følelsene kan bli trigget av hendelser i livet vårt. Noen ganger fører dette til at vi har sterkere følelsesmessige reaksjoner enn situasjonen vi er i skulle tilsi. En uenighet med noen i dag, kan trigge følelser vi undertrykket som barn og reaksjonen kan da noen ganger minne om et barns reaksjon.

For å lære oss å takle disse følelsesmessige reaksjonene på en bedre måte, så kan vi lære oss å se innover hver gang vi reagerer. Noen ganger lettere sagt enn gjort, men når vi trener på det, så blir det litt lettere for hver gang.

rumi3

Det første steget for å gjøre dette er å legge merke til at du reagerer på noe eller noen, og i stedet for å uttrykke reaksjonen se inni deg hvor følelsen sitter. Når du har kontakt med følelsen, tillat den fullt ut å gå gjennom deg, akkurat som på gårsdagens meditasjon. Husk å puste og fortsett å observere helt til alle følelser har fått gått gjennom deg.

Når vi mediterer og tillater følelser i meditasjon, så vil det også bli enklere å takle disse følelsene i hverdagen. Spesielt i de næreste forholdene blir vi ofte mest trigget og de nærmeste er våre beste lærere fordi vi slipper de nærmest vår sårbarhet – dog ikke alltid like komfortabelt

Det betyr ikke at vi skal la være å si fra til den vi reagerer på, noen ganger er det helt på sin plass å si fra når noe kjennes urettferdig eller noen har tråkket over dine grenser. Men når vi klarer å romme den første – ofte mer aggressive – reaksjonen først, så har vi mulighet til å uttrykke oss fra et sted av mer styrke og tilstedeværelse. Det er både lettere å få sagt det man ønsker å si og det er lettere for den andre parten å høre etter.

Begynn i dag med å romme følelser både i meditasjon og gjennom dagene dine, gjør det til en lek og gjerne få med dine nærmeste på det. Det kan være en god måte å skape mer forståelse for hverandre i et forhold, og også mer forståelse for deg selv når du ser hvor følelsene kommer fra.

“You make what you defend against, and by your own defence against it, it is real and unescapable. Lay down your arms, and only then you perceive it false.”
A course in Miracles, Helen Schucman

 

Gjerne repeter meditasjonen fra i går hvor vi fokuserer på å romme følelser: meditasjon med fokus på følelser

Bevissthet og følelser – Dag 5

Når vi går innover i oss selv, gjennom meditasjon eller bare ved å vende oppmerksomheten innover, så vil vi etter hvert møte følelser som vi har holdt inne. Disse følelsene har vi kanskje holdt på gjennom hele livet og noen følelser kan vi også ha frykt rundt å møte.

Det kan være flere grunner til at vi har undertrykket følelser, det kan være følelser vi opplevde ikke ble godtatt av de rundt oss, det kan være opplevelser som har vært så vonde at vi ikke klarte å forholde oss til alle følelsene der og da, det kan være opplevelser hvor vi var redd for å være sårbar og tok på oss masker for ikke å vise til omgivelsene hva som foregikk inni oss.

Etterhvert som vi lærer oss å skyve bort/undertrykke følelser, så kan det bli til en uvane å gjøre dette. Det blir etter hvert enklere der og da å ha et ytre som ikke reagerer, som ikke viser sårbarhet, som kanskje reagerer med sinne i stedet for å vise sorg. Følelsene kan ligge lagvis, der den ene dekker over den andre, og for å komme til kjernen av de trenger vi å tillate alt til overflaten.

Når der er frykt rundt følelser, så må vi først tillate frykten, gi frykten rom til den slipper, så vil etterhvert følelsen komme frem.

I meditasjon leter jeg ikke etter følelser, men når jeg blir bevisst en følelse som sitter i kroppen, så har jeg fokus på å slippe til mest mulig av den følelsen når jeg mediterer. Å slippe til så mye av følelsen som ønsker å komme opp der og da, uten å tenke på eller analyser hvorfor følelsen er der, bare det å gi den oppmerksom tilstedeværelse, vil etterhvert frigjøre den. Dette var et tips jeg leste i en av David R. Hawkins bøker. Ved å være tilstede, samtidig som følelsen får komme opp, så opplever jeg etter hvert at den slipper helt opp. Prøver jeg å undertrykke den eller skyve den bort, så blir den bare forsterket.

“It is the accumulated pressure of feelings that causes thoughts. One feeling, for instance, can create literally thousands of thoughts over a period of time. Think, for instance, of one painful memory from early life, one terrible regret that has been hidden. Look at all the years and years of thoughts associated with that single event. If we could surrender the underlying painful feeling, all of those thoughts would disappear instantly and we would forget the event.”
“Letting go – the pathway of surrender” David R. Hawkins, M.D, Ph.D

Meditasjon: bevissthet og følelser