Meditasjonsutdannelse i Ålesund

Denne ettårige fordypningen i meditasjon passer for deg som jobber med mennesker eller er yogalærer og ønsker å bruke meditasjon som ett av dine verktøy. Utdannelsen passer også for deg som ønsker å fordype deg i meditasjon for din egen del.

I løpet av kurset vil du lære enkle og effektive teknikker som automatisk tar deg til mer tilstedeværelse og bevissthet, vi vil jobbe med bevisstgjøring av det ubevisste gjennom meditasjoner og skriveprosesser.

Det å lære seg å styrke bevisstheten og vite at du har valget om å tre ut av negative tanker og stress, gjør at du tar tilbake din kraft og ditt senter.

Gjennom kursforløpet over ett år, så oppfordrer jeg til daglig meditasjon. Spesielt hvis du skal videreformidle meditasjon, så er din egen praksis ditt viktigste verktøy. Det vi har integrert i oss selv er det vi har mulighet til å videreformidle.

Kurset inneholder 8 moduler/helger hvor vi går gjennom forskjellige temaer, vi lærer teknikker for å meditere og fordyper oss i stillhet. Kurset inneholder også arbeid med de ubevisste delene av psyken og vi bruker meditasjon- og skriveteknikker for å hente frem disse sidene. Mellom hver helgesamling vil du bli gitt oppgaver å jobbe med hjemme. Oppgavene har som hensikt å gi inspirasjon til videre arbeid innover. Vi jobber også med bevisstgjøring av hva som gir deg inspirasjon, slik at det du skal gjør hjemme blir mest mulig lystbetont.

Kurset inneholder litteratur fra vedisk filosofi, litteratur om meditasjonsteknikkene du lærer, bøker om skyggearbeid fra Caroline Myss og om meditasjon og følelser fra David Hawkins. Dere vil få utdelt en bokliste før oppstart.
Dere får også utdelt boken “Be the Alchemist of your life” på begynnelsen av kurset som inneholder forskjellige måter å tilnærme seg meditasjon og følelser.
Det er også en tilleggslitteraturliste, for dere som vil fordype dere enda mer.

Helgesamlinger:

1. – 3 februar:
Grunnleggende teknikker for å meditere: Vi fordyper oss i meditasjon og lærer enkle og effektive meditasjonsteknikker. Vi går gjennom hva vi ønsker å unngå når vi mediterer og hva som er den enkleste måten å tilnærme seg den meditative tilstanden.
Vi lærer enkle teknikker for å helbrede de grunnleggende negative tankemønstre: disse mønstrene er universelle og forteller oss at noe er galt med oss eller livet vårt og at noe er galt med verden vi lever i. Denne helgen vil vi fordype oss i disse temaene og bevisstgjøre det ubevisste rundt dette. Helgen inneholder også teori om nervesystemet og hvorfor meditasjon virker.

1. – 3. mars:
Meditasjon og følelser: Vi henter frem teknikker fra David Hawkins og går inn i meditasjoner for å romme følelser og de undertrykte sidene våre. Vi finner også hva som ligger av ubevisst potensiale i det vi har undertrykket. Vi bruker både meditasjoner og skriveteknikker for å fordype oss videre i disse sidene.
Vi går også i gjennom kursmaterialet fra første helgen, da dette er grunnlaget for det du vil undervise i som meditasjonslærer.

31. mai – 2. juni:
Yoga Sutras i hverdagen: Vi tilnærmer oss meditasjon og skriving gjennom Patanjalis Yoga Sutras. Dette blir en jordnær tilnærming til denne gamle teksten, der vi ser på hvordan vi i vårt hverdagsliv og i vår bevissthet generelt kan integrere denne yogiske filosofien.
Denne helgen repterer vi også innholdet fra første helgen, slik at du integrerer det dypere i deg.

30. august – 1. september:
Meditasjon og pust: Vi lærer teknikker for å gå videre inn i stillhet og løse opp i stress som sitter i andre steder av kroppen. Vi lærer noen videregående meditasjonsteknikker og noen enkle pusteteknikker. Teori på pust og nervesystemet.
Vi jobber på søndagen med integrering av hvordan du kan videreformidle meditasjon og hva som er dine utfordringer både i meditasjon og med videreformidling.

4. – 6. oktober:
Skyggesider og chakra-arbeid. Chakraer kan høres ut som noe uhåndgripelig, men her vil vi knytte det til noe du kan kjenne deg igjen i. Vi vil se på hvilke frykter som sitter i hvert chakra og hva vi kan jobbe med å integrere for å finne mer balanse. Vi vil gjenkjenne at mange frykter går igjen i alle mennesker og ufarliggjøre disse fryktene så vi kan møte de med bevissthet og aksept.

1. – 3. november:
Videregående teknikker for å meditere: Vi lærer flere teknikker og bruker mer tid på å fordype oss i meditasjon. En av dagene denne helgen vil vi være i stillhet.
Vi vil også snakke om hvordan vi kan være mer bevisst med øynene åpne, det å være i stillhet kan gjøre oss mer bevisst på våre reaksjonsmønstre.

29. november – 1. desember:
Bevisstgjøring av arketyper: Vi jobber med noen universelle arketyper som “offeret” og “det indre barnet”. Gjennom skriving og meditasjon jobber vi med transformasjon og integrering av disse sidene. Alle arketyper har en positiv og negativ side, vi bruker teknikker som hjelper med å være i kontakt med disse sidene på en oppløftende måte.

31. januar – 2. februar:
Videregående teknikker for å meditere: Vi lærer flere teknikker og fordyper oss videre i meditasjon. Meditasjon og avslutning på søndagen. Denne helga rundes kurset av med en felles meditasjon, oppsummering av kurset og det vi har lært.
Det blir utdeling av diplom til de som ønsker å bruke det i sitt arbeid.

Samlingene:
Fredager 18:00 – 21:00
Lørdag og søndag 10:00 – 17:00

Før oppstart får du en oversikt over litteratur og tilleggs-litteratur, du vil også få en mer detaljert oversikt over helgene.
Etter hver helg får du også utdelt pdf-filer med materialet vi har gått gjennom, slik du kan jobbe videre med det hjemme.
Oppgavene mellom hver samling er ment for å gi deg videre fordypning innover og ha mest mulig erfaring til å videreformidle dette.

Påmelding:
For å melde deg på kan du sende en e-post til stinekoppernaes@gmail.com med tidligere erfaring med meditasjon eller annet indre arbeid.

Det er ingen spesielle kriterier for å delta på kurset, men for å få diplom som meditasjonsinstruktør er det essensielt at du har en egenpraksis gjennom hele kursforløpet slik at din opplevelse er integrert.
Du kan også delta på kurset hvis du ønsker å fordype din egen meditasjonspraksis, kanskje ønsket om å videreformidle det kommer etter hvert.

Stine har over 12 års erfaring med meditasjon og undervist i meditasjonsteknikker siden 2006. Hun har fordypet seg over lengre perioder i stillhet og meditasjon, vært på en 6 måneder lang retreat og flere kortere retreater der all tiden har blitt brukt til meditasjon. Helt siden hun ble introdusert til meditasjon har hun hatt en daglig praksis og fortsatt å fordype seg innover.
Hun har også studert homeopati hvor man jobber med integrering av skyggesider og bevisstgjøring av arketyper og har gjennom dette studiet også fordypet seg i filosofi og psykologi.
Hun har fordypet seg i å studere filosofiske forfattere som beskriver meditasjon og bevissthet og hentet lærdom fra dem for å fordype seg videre i sin egen meditasjonspraksis.
Hun har utdannelse i forskjellige retninger innnenfor yoga og gjennom disse utdannelsene har hun også fordypet seg videre i filosofiske retninger.
Hun har skrevet boken “Be the Alchemist of your life” som handler om hvordan meditasjon kan virke helbredende på følelser gjennom bevisstgjøring, aksept og integrasjon.

Pris på kurset er 27700,-
Depositum på 5700,- faktureres ved påmelding og det resterende før kursoppstart.

 

Høstens yogatimer og kurs

Jeg gleder meg til ny yogahøst og nytt samarbeid med Aspøya Fysioterapi og Manuellterapi.

Det vil bli timer både for deg som er nybegynner og deg som har erfaring – i yin yoga, ashtanga yoga og kurs i yoga for holdningsmuskulatur.

Kursene i holdningsmuskulatur passer også for deg som har erfaring, der vil vi ha litt mer fokus på detaljer i stillingene og få dypere kontakt med innsida av kroppen og pusten.

Yin yogaen passer for alle og tilpasses hver enkelt, her har vi god tid til å gi slipp i hver stilling og frigjøre dyperesittende spenninger, vi jobber med hele bindevevet i yin yoga.

Ashtanga er mer fysisk krevende, men den vil også tilpasses din kropp. Vi modifiserer stillinger når kroppen har behov for det, og noen ganger på de uledete timene kan du f.eks gjøre yin yoga eller meditasjon på slutten av timen hvis det er det du har behov for den dagen.

Jeg tilbyr også enkelte dager privattimer i yoga og behandlinger i soneterapi og øreakupunktur i de samme lokalene.

YOGA PÅ UKEDAGER I ÅLESUND

Alle kursene og drop-in-klasser holdes hos Aspøya Fysioterapi og Manuellterapi i Storhauggata 2

Tirsdager:
Yoga for holdningsmuskulatur kl 18:00 – 19:15 (se oversikt på linken)
Ashtanga uledet 19:30 – 21:00 (drop-in og klippekort – oppstart 4. september)

Onsdager:
Yoga for holdningsmuskulatur kl 18:00- 19:15 (se oversikt på linken)
Ashtanga for nybegynnere 19:30 – 20:45 ( se oversikt på linken)

Torsdager:
Ashtanga ledet kl 18:00 – 19:30 (drop-in og klippekort – oppstart 4. oktober)
Yin Yoga kl 19:45 – 21:15 (drop-in og klippekort – oppstart 4. oktober)

Nærmere oversikt over kursene finner du her: https://yogaoghelse.no/yoga/kurs/

Hjertelig velkommen til yogahøst i Storhauggata 2

Påmelding og spørsmål til stinekoppernaes@gmail.com

 

 

Feminisme og patriarki?

Det er ingen tvil om at det er en ubalanse mellom det maskuline og det feminine og en ubalanse mellom menn og kvinner i verden. Men denne ubalansen starter inni oss og ikke der ute i en annen mann eller i en annen kvinne.

Inni oss har vi både maskuline og feminine kvaliteter og det å finne en balanse mellom dette er nødvendig for på lengre sikt å kunne bidra til å skape en balanse i verden rundt oss.

Når jeg tenker på hvordan samfunnet er bygget opp, f.eks institusjoner som er religionsbasert, så er det ingen tvil om at det er mannsdominert og ofte kvinneundertrykkende. I lederposisjoner er det fortsatt et overtall av menn både i politikk og i bedrifter.

Men det som slår meg er at der er en like sterk ubalanse inne i hver enkelt kvinne som det er i menn, i oss kan det også ligge et ønske om mer kontroll, makt osv, og det er denne ubalansen vi må ta tak i hvis vi vil forandre samfunnet. Ubalansen som er inn i en hver enkelt mann og kvinne, ubalansen mellom det maskuline og feminine inne i oss.

Denne ubalansen kommer fra det vi har undertrykket i oss selv, det vi ikke aksepterer i oss selv, de sidene vi helst ikke vil forholde oss til. Så kan vi projisere det ut på verden som: “jeg må ha mer kontroll og makt for å få den tryggheten jeg trenger”, “jeg må ha en viss posisjon i samfunnet for å få den anerkjennelsen jeg trenger”, “jeg må omgi meg med visse mennesker for å føle meg spesiell”, “jeg må være en del av eliten for å bevise at jeg har min plass”, “jeg tør ikke ta min plass, for da kan jeg risikere avvisning”, “jeg tør ikke be om det jeg fortjener, for da kan jeg bli sett på som grådig”. Disse mønstrene kan spille seg ut helt forskjellig fra menneske til menneske, og også har hvert enkelt menneske ofte polariteter innenfor disse mønstrene.

Alle disse ideene kommer fra ubevisste sider av oss som ikke blir integrert. Vi følte oss ikke elsket nok og verdsatt nok i vår oppvekst – noe som alle opplever i større eller mindre grad fordi vi er født inn i et ubalansert samfunn – og så prøver vi som voksne å kompensere for det på ene eller andre måten.

Har vi undertrykket sinnet vårt, så har vi undertrykket styrken vår, når vi undertrykker styrken vår så vil vi prøve å finne den utenfor oss selv. Vi kan søke en posisjon i samfunnet som gir oss en følelse av makt og kontroll. Da kan vi føle oss sterke og også verdsatt. Problemet er her at vi da blir avhengig av utsiden for å bekrefte at vi er bra nok, i stedet for å verdsette oss selv og kjenne en styrke som kommer fra kjærlighet og ikke fra makt eller en posisjon.
Har vi undertrykket sorgen vår, så har vi undertrykket sårbarheten og kjærligheten vår, vi kan bli kalde til omgivelsene eller for avhengig av å identifisere oss med utsiden. Når vi blir avhengig av andre kan vi f.eks havne i usunne forhold eller bli for avhengig av et miljø som bærer verdier vi selv ikke bærer.

Den mest effektive veien jeg vet om for å komme seg ut av disse ubalansene, er å gå innover i meg selv gjennom meditasjon. Når vi ser innover vil vi se skyggene våre, vi vil se det vi har undertrykket på godt og vondt. Det er ikke bare dårlige sider der, for når vi har undertrykket f.eks det vi ser på som negative følelser, så undertrykker vi til syvende og sist styrke og kjærlighet. Føler du styrken og kjærligheten inni deg igjen, så trenger du ikke lenger noe der ute for å bekrefte dette. I meditasjon lærer vi aksept og gjennom denne aksepten kan det undertrykte bli transformert og integrert.

I meditasjon finner vi balansen mellom våre ulike sider, vi finner et rom som aksepterer og observerer, vi lærer oss å igjen være i kjærlighet. I denne opplevelsen forsvinner behovet for å være noe spesielt, og der er heller et ønske om å leve ut det som gjør at du følger dine drømmer, ikke det du tror samfunnet ønsker av deg for at du skal passe inn. Vi trer inn i en tillit som kommer innenfra og valgene våre både når det kommer til jobb og forhold, vil komme fra de indre verdiene vi bærer i kjærlighet til oss selv og andre.

 

 

 

Hvorfor skal jeg gjøre det da?

Når vi skal gjennomføre noe som ikke nødvendigvis gir oss en umiddelbar følelse av velvære, så trenger vi gjerne litt ekstra motivasjon til å gjennomføre det. Å spise en sjokolade f.eks er ganske lett å gjennomføre fordi det gir en umiddelbar følelse av god smak og velvære, men f.eks det å meditere føles ikke nødvendigvis så bra til å begynne med. Det kan både gjøre oss rastløse og utålmodige, vi kan kjenne på følelser vi helst ikke vil kjenne på, vi kan bli oppmerksomme på de 100000 tankene som seiler gjennom hodet vårt hver dag. Men på lengre sikt vil meditasjon gi oss mer glede i livet og mer indre ro.

 

Har du lyst å starte med en ny vane? Som å trene, meditere eller gjøre yoga? En god motivasjonsfaktor for å skape en ny god rutine kan da være å finne ut hvorfor du skal gjøre det.

 

F.eks hvis du vil innføre en meditasjonspraksis i din daglige rutine, så kan det være at du har motstand mot å i det hele tatt bruke tid på det. Det kan føles unyttig og lite produktivt når du bare sitter der uten å gjøre noe. Og noen ganger kommer tankene våre inn og forteller oss alle gode grunner for hvorfor ikke meditasjon virker. Da kan det hjelpe å ha ett hvorfor, som kan minne deg på grunnen til at du i det hele tatt startet å meditere, trene eller hva enn det er du ønsker å integrere.

 

Jeg mediterer f.eks fordi:
– det gir meg pause fra og et mer objektivt forhold til tanker.
– det skaper et større rom inn i meg, som igjen gjør det lettere å akseptere følelser som de er.
– det gir meg mer ro, trygghet og glede.
– det gjør at jeg ikke reagerer så lett på ytre omstendigheter.
– det gir meg en indre opplevelse av den rene tilstedeværelsen, som er behagelig å hvile i, og jo mer jeg mediterer jo bedre er denne opplevelsen.

 

Har du ett hvorfor som kan motivere deg til å gjennomføre det du ønsker?

Å skrive ned ditt hvorfor som en påminner kan styrke motivasjonen din til å gjennomføre det du ønsker 🙂

 

Terapeutisk yogalærerutdannelse

Neste år er vi så heldige at vi får Maja Thune til Ålesund for å holde en 100 timers yogalærerutdannelse i terapeutisk yoga.

Vi starter opp i mars 2019.

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga har god effekt i møte med fysiske og psykiske plager.

På denne yogautdannelsen vil vi ha ulike temaer på samlingene som depresjon, angst, søvnproblemer, yoga og mindfulness.

Det vil være 6 helgesamlinger i løpet av 8 måneder og i tillegg er det hjemmestudier mellom hver samling, følgende temaer blir gjennomgått:

1. samling 29. – 31. mars 2019  Tema: Pusten og nervesystemet

2. samling 10. – 12. mai 2019  Tema: Mindfulness & medfølelse i møte med psykiske plager.

3. samling 7. – 9. juni 2019  Tema: Yoga & mindfulness i møte med stress og angst

4. samling 20. – 22. september 2019  Tema: Yoga & mindfulness i møte med depresjon

5. samling 11. – 13. oktober 2019  Tema: Yoga, pust og meditasjon i møte med søvnvansker.

6. samling 15. – 17. november 2019  Tema: Yoga og exit-modellen i møte med traumer.

Det vil bli både teori rundt hvert tema og praksis på hver samling.

 

Utdannelsen passer for deg som allerede er eller ønsker å jobbe som yogalærer og vil lære mer om yoga og psykisk helse, den passer for deg som jobber innen psykisk helse og vil integrere yoga som en del av behandlingen og den passer også for deg som vil lære mer om yoga for å ha mer kunnskap om hvordan du kan styrke din egen psykiske helse gjennom yoga og mindfulness.

Maja Thune leder utdannelsen og holder den sammen med Stine Koppernæs.

 

 

 

Maja er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Hun har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.

Stine har 12 års erfaring som yoga- og meditasjonslærer, flere utdannelser innen yoga, meditasjon/mindfulness og en 5-årig utdannelse i homeopati.

Pris:
Kr. 18.500

Max. antall deltakere er 20

Du kan sende søknad/påmelding til stinekoppernaes@gmail.com hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du ønsker å delta på denne utdannelsen.

Stress, angst, meditasjon og pust

Pusten vår er både automatisk og viljestyrt. Vi puster ubevisst gjennom hele dagen og når vi sover, men vi kan også bevisst kontrollere pusten vår. Ubevisst kontrollerer vi ofte pusten vår når vi stresser, vi holder den eller puster raskere og mer overfladisk, noe som vil aktivere stressresponsene i kroppen.

Som spedbarn puster vi riktig, da ser vi tydelige bevegelser i mage og rygg ved hvert innpust og utpust. Et trygt barn vil fortsette med denne naturlige pusten i noen år fremover.

 

Breathing in, I calm my body and mind.

Breathing out, I smile.

Dwelling in the present moment I know this is the only moment”

Thich Nhat Hanh

 

Etter hvert stresser vi mer og glemmer den naturlige pusten, vi blir stivere i muskelen i mellomgulvet og psoas, dette igjen stopper den dypere pusten. Vi er nå inne i et pustemønster som skaper mer stress i kroppen. F.eks når vi blir tvunget til å sitte stille mye på skole eller andre steder, så vil dette hindre disse musklenes bevegelighet. Vi har godt av å bevege oss også når vi sitter stille.

Rolige pust med lang utpust aktiverer vagusnerven som styrer det parasympatiske nervesystemet – dette nervesystemet er det som gir oss ro, vi føler trygghet, hormonene som gir oss velvære frigjøres og de som stresser oss dempes.

Raske og overfladiske pust oppe i kroppen aktiverer det sympatiske nervesystemet, nevrotransmittere og hormonene som stresser oss frigjøres og kroppen vår tror vi er i fare. Ofte gjennom hverdagene våre vil det sympatiske nervesystemet være overaktivert, og over lang tid kan dette gi stressrelaterte sykdommer. Også barn og ungdommer i dag som blir utsatt for mye press i skole og idrett, mobbing eller andre utfordringer som er for mye å takle, kan gjøre det sympatiske nervesystemet overaktivert. Vi tror vi ikke gjør ting bra nok, eller er redd for å ikke gjøre det bra nok og stresser mer enn vi egentlig trenger. Fortsetter vi i denne lupen av stress og negativ tenkning kan det skape angst eller vi kan bli utbrent av at stressresponsene er overaktivert. F.eks vil et overaktivert kortisol etterhvert kunne streike helt og vi går over i utmattelse.

Dype pust som beveger diafragma/mellomgulvet har vist at vil aktivere vagusnerven og det parasympatiske nervesystemet, da har vi mulighet til å komme ut av dette negative stress-mønsteret i kroppen. Også meditasjon, yoga, dans, riktig kosthold (nok vitaminer, mineraler og omega3), trening og å være i naturen vil kunne styrke vagusnerven.

Gjennom meditasjon lærer vi å avkoble oss fra negative tanker. Har du hørt den stemmen som forteller deg at du ikke er bra nok? At du burde gjøre bedre? Den indre kritikeren som kanskje hele tiden passer på at du skal prestere mer enn du gjør i dag. Negative tanker om oss selv gjør også at kroppen blir stresset. Gjennom meditasjon og bevisst tilstedeværelse kan vi lære oss å tre tilbake fra dette negative tankemønsteret. Det betyr ikke at vi slutter å prestere eller slutter å ha mål i livet, men det betyr at vi kan nå disse målene gjennom aksept av oss selv. Et ønske om å oppnå ting som kommer fra å godta oss selv som vi er, og samtidig verdsette de egenskapene og evnene vi har til å ønske mer av livet og oss selv.

 

 

 

Referanser:

Meditasjonens enkelhet

Å meditere eller å praktisere mindfulness / bevisst tilstedeværelse er egentlig den mest naturlige tilstanden for oss å være i.
Når bevisstheten vår lærer seg å hvile i klarhet og fokus – i stedet for å konstant gå inn i tanker – så har vi funnet et sted å forankre oss, et sted å hvile i.

Du trenger ikke å stoppe tankene for å kunne meditere, vi avlærer heller bevisstheten vår å hekte seg inn i tankene og tar et steg tilbake til ren bevissthet hver gang tankene flyter forbi.

Hver gang vi husker å hvile i bevissthet i stedet for å gå inn i tanker, vil det bli lettere neste gang tankene strømmer forbi.

De fleste av oss lever livet med konstant tenking, det er der vi har lært oppmerksomheten vår til å gå. Å tenke er energikrevende og spesielt når tankene går til bekymringer, selvfordømmende tanker, og tanker som er ute av tilstedeværelse her og nå.

Gjennom meditasjon kan vi lære oss å bruke tankene mer konstruktivt og gi slipp på all unødvendig tenkning.
Hvor ofte har du gjentatt de samme tankene?
Hvor ofte har bekymringer løst problemet du har tenkt på?
Hvor ofte har problemer du har tenkt på aldri oppstått?
Hvor ofte dømmer du deg selv eller andre når du tenker?

Å få en frihet i forhold til tanker, gir en indre frihet, vi vil ikke lenger bli diktert av bevisst og ubevisst tenkning og vil se livet og oss selv med mer klarhet.

Meditasjonsteknikkene jeg holder kurs i er basert på verdsettelse, takknemlighet og kjærlighet, og teknikkene vil virke forløsende på de tankemøstrene som vi blir bevisst og ubevisst styrt av.
Mønster som vi har fått gjennom oppvekst, fra skole og samfunn og som ikke tjener vårt beste, vil få en mulighet til å blir frigjort gjennom meditasjon.

Hjertelig velkommen til neste meditasjonskurs som starter mandag 9. april kl 18:00 og går over 4 uker (nå er det kun 3 plasser ledig):

https://yogaoghelse.no/meditasjon/meditasjonskurs/