Yoga på YamYoga

Denne høsten blir alle mine ukentlige timer på YamYoga i Ålesund.

Jeg holder på hverdagene timer i Ashtanga Yoga, du kan lese mer om denne yogaformen her: Ashtanga Yoga

På lørdag kl 10 er det en flyttime og vi vil ha fokus på kjernemuskulatur og noen av de grunnleggende yoga-stillingene med litt mer utfordringer inni mellom.

Er du ny til YamYoga? Du kan komme på gratis prøvetime en dag å se om det er noe for deg 🙂

En kort videosnutt med flytyoga i hagen

Yoga, filosofi og skriving på YamYoga

Opplever du av og til at fokuset ditt dreier seg mot det negative?
I hverdagen, i livet, hos andre og deg selv?

Tankene våre har en tendens til å gå i negativ retning, til bekymringer og stress. Som om en del av oss tror at vi kan forebygge negative hendelser ved å bekymre oss om ting, selv om vi egentlig vet at det ikke hjelper.

Å bl mer bevisst disse tankene, ta et steg tilbake å få mer klarhet i hvordan vi kan gå ut av de, så har vi mulighet til å endre både hvordan vi tenker og også stressreaksjoner i kroppen.

25. og 26. august på YamYoga fordyper vi oss i dette:

Gjennom yoga, meditasjon og skriving basert på yogisk filosofi. reflekterer vi over hvordan vi kan snu fokus i livet, ha en positiv holdning i hverdagen og integrere yoga i livet.

Skriving(“journaling”) er en fin bevisstgjøringsteknikk;
Å skrive ord, tanker og betraktninger etter hvert som de kommer, uten å tenke at noen nødvendigvis skal lese det, gir en frihet i tankeprosessene som bringer mer klarhet.

Fredag 1730 – 1930
Dagens tema: Verdsettelse.
Program:
Styrkende og energigivende yoga med fokus på kjernemuskulatur og bandhas, samt terapeutiske øvelser for holdningsmuskulatur.
Legge merke til hvordan vi kan snu tankene fra kritikk til verdsettelse.
Bli bevisst valget vi har gjennom meditasjon og skriveprosesser.

Lørdag 1200- 1400
Dagens tema: Hvordan skape endringer, integrere yoga i livet.
Program:
Styrkende og energigivende yoga med fokus på kjernemuskulatur og bandhas, samt terapeutiske øvelser for holdningsmuskulatur.
Gjennom meditasjon, filosofi og skriving kartlegger vi hvordan vi kan integrere mer av kjerneverdiene våre i hverdagen.

“Shadow work is the Path of the Heart Warrior”
Carl Jung

Disse workshopene er viet til hver enkelt og ditt personlige, indre arbeid.

*Ta med en bok til å skrive i (eller du kan kjøpe en hos oss)

Påmelding gjennom YamYoga her

Kun en dag 400,-
Begge dager 650,-
* Husk Medlemsrabatten din om du har Fullt/Student/Honnør Medlemskap hos YamYoga

 

“We have been to the moon, we have chartered the depths of the ocean and the heart of the atom, but we have a fear of looking inward to ourselves, because we sense that is where all the contradictions flow together”
Terence McKenna

Yin Yoga og sommerens element

Ilden er sommerens element – dette elementet er det som er mest preget av kvalitetene i yang.
Yang er handlingskraft, skaperkraft, oppovergående energi.
Motsetningen til ild er vann – vinterens element, som er det elementet som er mest preget av kvaliteten i yin.
For å benytte oss av energien i ild på best mulig måte trenger vi balanse i de andre elementene og da spesielt i vann. Vi trenger nok yin, ro, hvile for å ha nok energi til å nære vår yang.
Du kan lese mer om vannelementet her: Yin yoga, vann og nyrer

Ubalanser mellom yin og yang kan vise seg på forskjellige måter i kroppen. Vi kan være for stresset og ha et for fremadrettet og  utovergående driv hvis vi for eksempel har for lite av elementet yin og yang-elementet blir for sterkt. Da vil stressresponsene i kroppen være aktivert nesten konstant og i lengden vil det slite ut kroppen vår og kan skape ubalanser på forskjellige måter.

Ildelementet gir varme, entusiasme og kreativitet, men for mye ild (som kan komme fra en for svak yin) kan gjøre oss aggressive, utålmodige og impulsive. Ildelementet gir varme, men for mye kan brenne oss ut. I dagens samfunn er det mange som blir utbrente fordi vi ofte nærer for lite vår yin og vi overforbruker yang.

Eller motsatt at vi er så sliten at vi ikke klarer å skape det vi ønsker, da kan det være at yang-elementet er for svakt eller en annen ubalanse mellom yin og yang. Man kan ha både for mye og for lite yin og for mye og for lite yang. Og ubalanse i et element kan føre til ubalanse i det andre.
For å styrke elementet yin kan vi meditere, gå rolige turer i naturen, praktisere tilstedeværelse/mindfulness i livet og ellers få nok hvile slik vi lærer kroppen å roe ned stress-responser. Visse matvarer, urter og treningsformer som yoga og tai chi vil også nære vår yin.
Har vi nok ro i kroppen, vil der også være nok energi til å bruke vår energi og utovergående kraft, vår handlingskraft vår yang. Da har vi nok ild til å skape, være kreative, gjøre den jobben vi brenner for og være med de menneskene vi er glade i.

“Your hand opens and closes, opens and closes. If it were always a fist or always stretched open, you would be paralysed. Your deepest presence is in every small contracting and expanding, the two as beautifully balanced and coordinated as birds’ wings.”
   Rumi

Ref: “The foundations of Chinese Medicine” Giovanni Maciocia

Yin Yoga og treets element

Våren er i følge kinesisk medisin treets element. Treet representerer forandring, det gir oss kraft til å sette i gang med våre planer, det gir oss retning i livet.

Når vi har balanse i treets element har vi nok energi til å gjennomføre våre planer med entusiasme og glede.

20160901_140742.jpg

I Yin Yoga kan vi gjennom å forandre fokus i øvelsene, styrke de forskjellige elementene innenfra, vi vil gjennom økt bevissthet bli bedre kjent med kroppen og tankene våre og på den måten bli mer klar over hva kroppen vår har behov for.

Vannelementet styrker elementet tre, vann er vinterens element og for at vi skal kunne ta i bruk vårens energi på best mulig måte er det viktig at kroppen har fått nok hvile om vinteren. Gjennom  Yin Yoga kan vi ha fokus på de forskjellige elementene gjennom hele året ettersom hva vi har behov for, slik at kroppen vår får den støtten den trenger gjennom hver livsfase og hver årstid.

For mye eller for lite av de forskjellige elementene skaper ubalanse, jo mer vi vender sansene innover, vil vi bli kjent med hva kroppen har behov for til enhver tid. Gjennom Yin Yoga og meditasjon lærer vi å stilne tankene og snu sansene innover, vi blir mer oppmerksomme på hva som foregår i kroppen vår, vi blir mer bevisst våre tankeprosesser og hva som tar energi fra oss og hva som gir oss energi.

Gleder meg til kurs med DanielYam Yoga 12. – 14. mai. Da avslutter vi hver dag med Yin Yoga og meditasjon etter energigivende og styrkende yoga med fantastiske Daniel.

daniel bygdøy

“If you can grow in love you will grow in awareness, if you can grow in awareness you will grow in love.”
Osho

Yin yoga, vann og nyrer

I Yin yoga har vi fokus på å finne balansen mellom yin og yang i kroppen og også mellom de 5 elementene – vann, tre, ild, jord og metall.
Teorien om yin og yang og de fem elementene er basert på filosofien i kinesisk medisin.

Hvert element er knyttet til en årstid og til organer i kroppen.

Vinterens element er vann og hovedorganet det er knyttet til er nyrene

Nyrene skal være styrende for viljen vår, både den utadgående viljen som har en sterk yang (maskulin) kvalitet og også den indre viljen som har en sterk yin (feminin) kvalitet. Den indre viljen styrt av yin får vi kontakt med i stillhet, i meditasjon, i naturen, når vi tillater oss å roe helt ned og kjenne etter innover. Gir vi oss selv tid til dette, så vil vi også får mer overskudd til å bruke vår utadrettede vilje (yang). Når vi går inn i oss selv vil vi få en større kontakt med hva som er viktig for oss i vårt liv og derfor har vi nå mulighet til å gjøre valg som er mer bevisst.
Når vi bare lever i det ytre, som det er lett å bli fanget i når vi lever i en så aktiv og ofte konkurransestyrt verden, så kan vi miste av syne hva vi egentlig vil og kan bli trukket i forskjellige retninger. Når vi lever her, litt på overflaten av oss selv, så mister vi både kontakten med vår egen bevissthet og vil også lettere miste energi.

Det å ta seg tid til å gå innover, lytte til deg selv, gi deg selv rom til å hvile, kan også gjøre at dagene blir mer effektive og store og små valg blir enklere å ta.

Vinteren er en tid for å nære vår yin og for å nære det rolige vann-elementet. Dette gjør vi ved å hvile, gi kroppen god næring, ha tid til stillhet, være i naturen. Ikke alltid like lett i en stresset hverdag, men korte øyeblikk hver dag kan gjøre en stor forskjell.

11. og 12. mars er det kurs i yin yoga og vi skal fokusere på kvaliteten av både elementet vann og tre og vi kan bli mer bevisst overgangen mellom årstidene og lære om hvordan vi kan bli styrket ved å være i balanse og harmoni med hvert element i kroppen vår.

30. mars til 2. april er det kurs i meditasjon, her vil du lære enkle teknikker som du kan bruke hjemme i ettertid. I løpet av disse 4 dagene vil du lære alt du trenger for å meditere hjemme, både tradisjonelt med lukkete øyne, men du kan også bruke disse teknikkene i hverdagen med åpne øyne. Når meditasjon blir en del av hverdagen er det lettere å bevare ro og fokus i stressete situasjoner.

yogaoghelse-forside

“In one drop of water are found all the secrets of all the oceans; in one aspect of You are found all the aspects of existence.”
Kahlil Gibran

Kilder:
“The web that has no weaver” Ted J. Kaptchuk
“The Foundations of Chinese Medicine” Giovanni Maciocia

Kurs i holdningsmuskulatur og yoga

Holdningen vår blir påvirket av hvordan vi lever livet – sittestillinger, pust, hvor mye vi beveger oss og hvor mye vi stresser. Når vi styrker de riktige musklene i kroppen så avlærer vi kroppen å spenne muskler som prøver å overkompensere, dette vil igjen føre til en friere pust, en mer avslappet holdning og mindre stressreaksjoner i kroppen.

gabor-mars

KURS I HOLDNINGSMUSKULATUR OG YOGA

Tider: Lørdag 11.03 og søndag 12.03 – 2017 fra 10:00 til 17:00.
Påmelding til stinekoppernaes@gmail.com

Gabor Dalnoki lærer deg på dette kurset terapeutiske øvelser som gjør deg sterkere i den indre muskulaturen og riktigere støttemuskultatur, dette vil gi deg balanse i din holdning og gi kroppen stabilitet i det som kalles midtposisjon. Når vi får kontakt med riktigere muskulatur, så gir vi kroppen mulighet til å slippe unødvendige spenninger. Der hvor kroppen unødvendig spenner seg, kan over tid gi smerter og en dårlig holdning som kan påvirke ledd og skjelett.

Dette gir deg:
Maksimum stabilitet
Minimum forbruk av energi
Enklere arbeidsdag med bedre holdning og riktig bruk av muskulatur
Mental balanse
Holdning i balanse
Varig stabil holdning – kroppen vil lære å huske den optimale måten å støtte seg selv på og etter ca to måneder med disse øvelsene vil det være inkorporert.

 Dagene startes og avsluttes med rolig yoga og meditasjon som er tilpasset alle.

“Take care of your body. It’s the only place you have to live”
Jim Rohn

Meditasjonskurs 8. til 11. desember

Fra torsdag 8. til søndag 11. desember er neste meditasjonskurs i Ålesund.
Torsdag og fredag kl 18:00 til 20:00
Lørdag og søndag kl 15:00 til 17:30

Her vil vi fordype oss i meditasjon og lære enkle teknikker, du vil få veiledning slik at du etter kurset har nok kunnskap til å meditere hjemme. På dette kurset lærer du alt du trenger for å starte opp med meditasjon.

Ønsker du å lære å få avstand til tanker, teknikker som kan gjøre at du kan bevare roen i stressede situasjoner, gi slipp på negative tankemønster, lære å romme mer av den du er så du kan slippe spenninger i kropp og sinn? Vi fordyper oss i enkle meditasjonsteknikker for å lære akkurat dette. Når vi gir slipp på tankene og lærer å observere de i stedet for å bli styrt av tanker, så vil vi oppleve mer ro og tilstedeværelse.

Påmelding og spørsmål til stinekoppernaes@gmail.com eller du kan booke gjennom tikkio her: https://tikkio.com/tickets/1835-meditasjonskurs

Pris: 2100,- kr

eckhart