Fordypning i meditasjon

Denne ettårige fordypningen i meditasjon passer for deg som vil holde kurs i meditasjon, eller for deg som jobber med mennesker eller er yogalærer og ønsker å bruke meditasjon som ett av dine verktøy. Utdannelsen passer også for deg som ønsker å fordype deg i meditasjon for din egen del og kanskje ønsket om å holde kurs kommer i løpet av utdannelsesforløpet.

I løpet av kurset vil du lære enkle teknikker som automatisk tar deg til mer tilstedeværelse og bevissthet, vi vil jobbe med bevisstgjøring av det ubevisste gjennom meditasjoner og skriveprosesser.

Det å lære seg å styrke bevisstheten og vite at du har valget om å tre ut av negative tanker og stress, gjør at du tar tilbake din kraft og ditt senter.

Gjennom kursforløpet over ett år, så oppfordrer jeg til daglig meditasjon. Spesielt hvis du skal videreformidle meditasjon, så er din egen praksis ditt viktigste verktøy. Det vi har integrert i oss selv er det vi har mulighet til å videreformidle.

Det er også mulighet til å delta på meditasjonssamlinger som jeg setter opp i Ålesund, dette kan være en fin måte å fordype seg videre og motivere til en jevnlig meditasjonspraksis.

Kurset inneholder 8 moduler / helger hvor vi går gjennom forskjellige temaer, du lærer teknikker for å meditere og vi bruker mye tid på å fordype oss i meditasjon og stillhet. Kurset inneholder også arbeid med de ubevisste delene av psyken og vi bruker meditasjon- og skriveteknikker for å hente frem disse sidene. Mellom hver helgesamling vil du bli gitt oppgaver å jobbe med hjemme. Oppgavene har som hensikt å gi inspirasjon til videre arbeid innover. Vi jobber også med bevisstgjøring av hva som gir deg inspirasjon, slik at det du skal gjør hjemme blir mest mulig lystbetont.

Kurset inneholder litteratur fra vedisk filosofi, litteratur om meditasjonsteknikkene du lærer, bøker om skyggearbeid fra Caroline Myss og bøker om meditasjon, bevissthet og følelser fra David Hawkins. Dere vil få utdelt en bokliste før oppstart.

Det er også en tilleggslitteraturliste, for dere som vil fordype dere mer.
 
 
 
 

8 helgesamlinger:

Grunnleggende teknikker for å meditere: Vi fordyper oss i meditasjon og lærer enkle og effektive meditasjonsteknikker. Vi går gjennom hva vi ønsker å unngå når vi mediterer og hva som er den enkleste måten å tilnærme seg den meditative tilstanden.
Vi lærer enkle teknikker for å helbrede de grunnleggende negative tankemønstre: disse mønstrene er universelle og forteller oss at noe er galt med oss eller livet vårt og at noe er galt med verden vi lever i. Denne helgen vil vi fordype oss i disse temaene og bevisstgjøre det ubevisste rundt dette. Helgen inneholder også teori om nervesystemet og hvorfor meditasjon virker.


Meditasjon og følelser: Vi henter frem teknikker fra David Hawkins og går inn i meditasjoner for å romme følelser og de undertrykte sidene våre. Vi finner også hva som ligger av ubevisst potensiale i det vi har undertrykket. Vi bruker både meditasjoner og skriveteknikker for å fordype oss videre i disse sidene.
Vi går også i gjennom kursmaterialet fra første helgen, da dette er grunnlaget for det du vil undervise i som meditasjonslærer.


Yoga Sutras i hverdagen: Vi tilnærmer oss meditasjon og skriving gjennom Patanjalis Yoga Sutras. Dette blir en jordnær tilnærming til denne gamle teksten, der vi ser på hvordan vi i vårt hverdagsliv og i vår bevissthet generelt kan integrere denne yogiske filosofien.
Denne helgen repterer vi også innholdet fra første helgen, slik at du integrerer det dypere i deg.


Meditasjon og pust: Vi lærer teknikker for å gå videre inn i stillhet og løse opp i stress som sitter i andre steder av kroppen. Vi lærer noen videregående meditasjonsteknikker og noen enkle pusteteknikker. Teori på pust og nervesystemet.
Vi jobber på søndagen med integrering av hvordan du kan videreformidle meditasjon og hva som er dine utfordringer både i meditasjon og med videreformidling.


Skyggesider og chakra-arbeid. Chakraer kan høres ut som noe uhåndgripelig, men her vil vi knytte det til noe du kan kjenne deg igjen i. Vi vil se på hvilke frykter som sitter i hvert chakra og hva vi kan jobbe med å integrere for å finne mer balanse. Vi vil gjenkjenne at mange frykter går igjen i alle mennesker og ufarliggjøre disse fryktene så vi kan møte de med bevissthet og aksept.


Videregående teknikker for å meditere: Vi lærer flere teknikker og bruker mer tid på å fordype oss i meditasjon. En av dagene denne helgen vil vi være i stillhet.
Vi vil også snakke om hvordan vi kan være mer bevisst med øynene åpne, det å være i stillhet kan gjøre oss mer bevisst på våre reaksjonsmønstre.


Bevisstgjøring av arketyper: Vi jobber med noen universelle arketyper som «offeret» og «det indre barnet». Gjennom skriving og meditasjon jobber vi med transformasjon og integrering av disse sidene. Alle arketyper har positive og negative sider, vi bruker teknikker som hjelper med å være i kontakt med disse sidene på en oppløftende måte. Vi bruker thetahealing som teknikk for å helbrede sår som kan ligge i det underbevisste fra oppvekst og blir bevisst hvordan de mønstrene kan frigjøres slik de ikke lenger påvirker oss i dag.


Videregående teknikker for å meditere: Vi lærer flere teknikker og fordyper oss videre i meditasjon. Meditasjon og avslutning på søndagen. Denne helga rundes kurset av med en felles meditasjon, oppsummering av kurset og det vi har lært.
Det blir utdeling av diplom til de som ønsker å bruke det i sitt arbeid og har gjennomført oppgaver gjennom kursforløpet.

Samlingene:
Fredager 19:00 – 21:00
Lørdag og søndag 11:00 – 18:00

I tillegg er det zoom-samlinger med felles meditasjon og diskusjoner – disse er det opptak av.

Før oppstart får du en oversikt over litteratur og tilleggs-litteratur, du vil også få en mer detaljert oversikt over helgene.
Etter hver helg får du også utdelt pdf-filer med materialet vi har gått gjennom, slik du kan jobbe videre med det hjemme.
Oppgavene mellom hver samling er ment for å gi deg videre fordypning innover og ha mest mulig erfaring til å videreformidle dette.

Påmelding:
For å melde deg på kan du sende en e-post til stine@yogaoghelse.no med tidligere erfaring med meditasjon eller annet indre arbeid.

Det er ingen spesielle kriterier for å delta på kurset, men for å få diplom som meditasjonsinstruktør er det essensielt at du mediterer daglig gjennom hele kursforløpet slik at din opplevelse er integrert.
Du kan også delta på kurset hvis du kun ønsker å fordype din egen meditasjonspraksis, kanskje ønsket om å videreformidle det likevel kommer i løpet av meditasjonsforløpet.

Om instruktøren:
Stine Koppernæs har fordypet seg i meditasjon siden 2006, da var hun på en 6 måneder lang meditasjonsutdannelse. Hun har holdt mange kurs i meditasjon siden dette rundt omkring i Norge og i utlandet. 

Hun har gjennom ett 5-årig homeopatistudie jobbet med hvordan man bevisstgjør og integrerer det som ofte kalles skyggesider, og har gjennom dette studiet også fordypet seg i filosofi og psykologi.

Hun er også utdannet i Thetahealing som er en bevisstgjøringsteknikk. Det er en kombinasjon av healing og reading for å frigjøre ubevisste mønster.

Hun har skrevet boken «Be the Alchemist of your life» som handler om hvordan meditasjon kan virke helbredende på følelser gjennom bevisstgjøring, aksept og integrasjon.

Pris på kurset er 37000,-
Depositum på 5500,- faktureres ved påmelding og det resterende før kursoppstart.

Påmelding / spørsmål til: stine@yogaoghelse.no