Meditasjonskurs

MEDITASJONSKURS (passer også for nybegynnere)

Neste kurs: 2. – 4. august – 2019 i Ålesund
Tider:
Fredag 2. august: 17:30 – 20:00
Lørdag 3. august: 12:00 – 18:00
Søndag 4. august: 12.00 – 14.30

Pris: 2400,- (900,- for å repetere kurset)
Påmelding:  kjøp kurset her
Spørsmål: stine@yogaoghelse.no
Sted: nært Ålesund sentrum

Dette kurset passer både for deg som er helt ny til meditasjon og til deg som har behov for teknikker som kan forenkle tilnærmingen til meditasjon.

Her vil vi fordype oss i meditasjon og lære enkle teknikker, du vil få veiledning slik at du i etterkant av kurset har nok kunnskap til å meditere hjemme. På dette kurset lærer du alt du trenger for å starte opp med daglig meditasjon – både med øynene lukket som i tradisjonell meditasjon, men også med øynene åpne.

Teknikkene kan brukes både med øynene lukket som i tradisjonell meditasjon, og også med øynene åpne. Når vi bruker meditasjon med åpne øyner, så kan vi lettere integrere det meditative i hverdagen, da kan vi enklere gå ut av kroppens stressreaksjoner og bevare mer klarhet og tilstedeværelse i hverdagen vår.

Ønsker du å lære å få et mer objektivt og bevisst forhold til tanker, teknikker som kan gjøre at du kan bevare roen i stressede situasjoner, lære å romme mer av den du er så du kan slippe spenninger og opplagrete følelser i kropp og sinn? Vi fordyper oss i enkle og effektive meditasjonsteknikker for å lære akkurat dette.

På kurset lærer du 4 teknikker og teorien om hvorfor de virker, vi mediterer mye sammen, slik at du i etterkant av kurset har nok erfaring til å fortsette med meditasjon hjemme. Jeg er også tilgjengelig for oppfølging i etterkant av kurset.

Store deler av livet vårt blir styrt av vår underbevissthet, de fleste bruker kun 5 til 10 % av vårt potensiale. Gjennom meditasjon kan vi nå dypere nivå av bevissthet og dermed bruke energien våre mer bevisst, samtidig som vi løser opp i negative mønster som kan ligge på det ubevisste planet. Disse ubevisste mønstrene kan ha en negativ påvirkning på oss og de skaper ofte unødvendig stress og indre uro. Når de ubevisste sidene blir bevisst har vi en større mulighet til å frigjøre opplagrete negative følelser og til å leve et liv med mer tilstedeværelse.

Påmelding: Kjøp kurset her
Spørsmål til stine@yogaoghelse.no

KURS I MEDITASJON OG CHAKRAER 25. AUGUST

Dette kurset passer både for deg som er nybegynner og deg som har erfaring med meditasjon. Alle meditasjonene på dette kurset er med veiledning og vi jobber med å bevisstgjøre hvert chakra gjennom meditasjon og skriving.

På dette kurset lærer du meditasjoner for hvert chakra, vi jobber med teknikker for bevisstgjøring og frigjøring av blokkeringer.

25. august 16:00 – 19:00
Spørsmål til stine@yogaoghelse.no

Kjøp kurset her: kurs i chakraer og meditasjon

I kroppen har vi syv hovedsenter for energi som på sanskrit kalles chakraer – direkte oversatt til norsk betyr det ildhjul og er også kalt energihjul.

Disse syv primære chakraene er subtile energisenter som ligger langs ryggraden. Vært chakra representerer forskjellige sider av vår bevissthet. Hvert chakra bærer styrkene våre og når de er i balanse så kan vi for eksempel oppleve ubetinget kjærlighet og glede, vi våger å leve vår sannhet uavhengig av samfunnets forventninger og vi føle oss trygge og forankret i kroppen vår og på jorda.

Chakraene bærer også våre skyggesider. For eksempel kan de gangene vi har blitt avvist stenge av for kjærlighet, når vi har vært utrygge kan vi ha mistet følelsen av å være trygge i vår egen kropp, når vi har blitt straffet for å si vår sannhet så kan vi ha undertrykket styrken og sannheten vår.

Gjennom meditasjon og annet energiarbeid, så jobber vi med å løse opp i det som blokkerer chakraene våre, vi løser opp i opplagrete følelser og gamle minner og frigjør energien som er i chakraene. Dette gjør at vi kan føle oss friere i kroppen og bruke vår egen energi mer konstruktivt.

Du blir veiledet gjennom forskjellige meditasjoner hvor vi bevisstgjør hvert chakra, dets styrke og skyggeside, vi bruker også en teknikk kalt thetahealing for å løse opp i eventuelle blokkeringer i chakraene. Vi bruker skriving som verktøy slik du enkelt kan ta med deg det du jobber med på kurset og fortsette å fordype deg hjemme.

Velkommen ♥

Fordypningskurs i meditasjon – ny dato kommer snart.

Velkommen til en dag med fordypning i meditasjon.

Dette kurset passer for deg som allerede har vært på meditasjonskurs med meg.

Vi går inn i temaer hentet fra vedisk filosofi og ser hvordan vi kan integrere noen av disse grunnprinsippene i livet vårt.

Filosofien viktigste grunnprinsipp er ikke-vold/varsomhet, og dette begynner først og fremst med å være varsom med oss selv, gjennom å bli bevisstgjort negative tankemønster for så å kunne frigjøre oss fra disse mønstrene som ofte er ubevisst.

Det første stedet vi kan integrere disse retningslinjene er ved å se inn i oss selv hvor vi fortsatt bærer negative tankemønster, frykt og selvkritikk. Hvordan vi kan enklere tre ut av disse mønstrene og tilbake til tilstedeværelse, hvordan vi kan integrere mer bevissthet og selvaksept.

Kurset inneholder både meditasjon og filosofi og vi vil også bruke litt tid på å skrive ned det hver enkelt opplever inni seg selv i forbindelse med disse temaene. Jo mer bevisst vi blir disse mønstrene, jo enklere blir det å tre ut av dem.

Påmelding til stine@yogaoghelse.no