Bøker & artikler

Er du interessert i å lære mer om meditasjon og hvordan det kan forandre ditt forhold til deg selv, tankene og følelsene dine?
Boken “Be the Alchemist of Your Life” handler om hvordan meditasjon transformerer følelser og gir et mer objektivt forhold til tanker. Den inneholder i tillegg enkle teknikker for å integrere mer tilstedeværelse, glede og ro i hverdagen.
Dette er en bok om bevissthet og hvordan meditasjon kan transformere din indre tilstand, jeg skriver om hvordan du kan la bevisstheten som meditasjon gir, fylle mer av din hverdag.
Du kan bestille den her: balboapress.com

 

Article about yoga:  yogitimes.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.