Yogalærerutdannelse 2021

Yogautdannelsene er registrert i yoga alliance.

Yogalærerutdannelse 2021- 200 timer

Lærer: Stine Koppernæs

Datoer:
29. juli – 1. august (langhelg)
27. – 29. august
November (helg kommer snart)
Januar (dato kommer snart)
Mars (dato kommer snart)
April (Dato kommer snart)

Tider helger:
Fredag: 18:00 – 21:00
Lørdag og søndag 11:00 – 18:00

Tider langhelg:
torsdag – søndag: 11:00 – 18:00

Pris: 30 500,-  ( I tillegg utgifter til litteratur for studiet)

Hver helg vil ha forskjellige temaer og vi vil jobbe med filosofi, meditasjon, yoga og pusteteknikker.

På denne yogautdannelsen vil vi ha ulike temaer på samlingene som bidrar til en tryggere og sterkere yogapraksis. Du vil lære forskjellige program, hvorfor de er bygd opp som de er, og vi går gjennom programmene steg for steg slik du lærer hvordan du kan undervise yoga.

Du vil lære programmer for å styrke fysisk og psykisk helse og teknikker som virker skadeforebyggende i yoga. Anatomien vil ha et indre fokus, hvor du kjenner innenfra hva som er bra for din kropp. Med dette meditative (mindful) fokuset i yoga, så er det lettere å både integrere en trygg praksis selv og å videreformidle dette til andre.

Du lærer enkle pusteteknikker og teori om pust og påvirkningen det har på nervesystemet.

Du lærer enkle meditasjonsteknikker som du kan ha med på yogaklassene dine og får også med lydfiler med meditasjon som du har med deg etter utdannelsen.

Vi går gjennom yoga filosofi på samlingene og hvordan vi kan integrere grunnprinsippene fra denne filosofien i vår praksis og hverdag.

Utdannelsen har hovedfokus på vinyasa yoga, men du lærer også noen roligere yoga-program (yin yoga).

Det vil være 6 samlinger i løpet av utdannelsen og i tillegg er det hjemmestudier og oppgaver mellom hver samling.

Stine er registrert 500 RYT i yoga alliance og har jobbet som yoga- og meditasjonslærer siden 2006. Hun har flere utdannelser innen ashtanga yoga, yin yoga, yoga anatomi, meditasjon/mindfulness og en 5-årig utdannelse i homeopati. Stine er opptatt av at yogaen skal virke styrkende og helbredende for kroppen og at hver enkelt gjennom kontakt med sin egen bevissthet og kropp, vil vite hva som er best for en selv.

«Vi har alle vår egen indre lærer og gjennom yoga og meditasjon kan vi gå inn i en dypere kontakt med vår egen bevissthet, kropp og pust«

 

Yoga-utdannelse med Gabor Dalnoki og Stine Koppernæs

Denne utdannelsen har startet, men ny utdannelse har oppstart april 2022. (Datoer kommer snart)

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga har god effekt i møte med fysiske og psykiske plager.

På denne yogautdannelsen vil vi ha ulike temaer på samlingene som bidrar til en tryggere og sterkere yogapraksis. Du vil lære forskjellige program, hvorfor de er bygd opp som de er, og vi går gjennom programmene steg for steg slik du lærer hvordan du kan undervise yoga. Vi følger ikke en bestemt yoga-tradisjon, og du kan implementere disse teknikkene i den tradisjonen du allerede praktiserer.

Du vil lære programmer for å styrke fysisk og psykisk helse og teknikker som virker skadeforebyggende i yoga. Anatomien vil ha et indre fokus, hvor du kjenner innenfra hva som er bra for din kropp. Med dette meditative (mindful) fokuset i yoga, så er det lettere å både integrere en trygg praksis selv og å videreformidle dette til andre.

Det vil være 6 helgesamlinger i løpet av 1 år og i tillegg er det hjemmestudier mellom hver samling.

Fredager 18:00 – 21:00

Lørdag og søndag 10.00 til 17.00
 

Gabors lære har fokus på det å bli klar over spenninger og hvordan bli kvitt spenninger som hindrer deg i å nå fram til de ‘indre’ og ‘ytre’ sansene som forteller hvordan yogaen virker inn på deg.   Dette er de ‘vanlige’ spenningene vi alle har etter en ukes arbeidsøkt eller daglige rutiner som krever mye av oss, og som er til hinder når vi skal prøve å koble av og nå fram til en dypere kontakt med oss selv, det som går på formgivning, uttrykk, det å tenke og vite.   Det å føle, eller å ha kontakt med de sansene som forteller deg hvordan yogaen virker inn på deg, hva som er bra og mindre bra for deg ( og dette er forskjellig for alle! ). Her kommer også inn i bildet hvordan du kan få mer kunnskap om hva du tar inn via det å føle, og hva du gir ut; henholdsvis være innadvendt og utadvendt. Dette er ‘ånd’ delen.   Det å ha en retning i livet, som handler om det å være spontan, og som igjen er forskjellig for alle, men som har et felles system som skal gi bærekraft, nemlig ‘kjernen’ som mange kaller det, ryggraden med sitt dype muskelsystem som bærer den. Gjennom yoga jobber vi med dette i øvelser som går på kjernen. Her kan du få en bevissthet om denne som hindrer deg i å overbelaste leddene, noe som skjer hos mange som ikke er nøye nok i yogaøvelsene.


Datoer for helger kommer snart – oppstart april 2022

Det vil bli både teori rundt hvert tema og praksis på hver samling. Vi vil øve oss på å gi trygge justeringer i stillingene, både verbalt og fysisk.

Utdannelsen passer for deg som allerede er eller ønsker å jobbe som yogalærer og vil lære mer om yoga og helse, den passer for deg som jobber innen helse og vil integrere yoga som en del av behandlingen og den passer også for deg som vil lære mer om yoga for å ha mer kunnskap om hvordan du kan styrke din egen helse gjennom yoga og meditasjon.

Utdannelsen holdes av Stine Koppernæs og Gabor Dalnoki.


Gabor Johan Dalnoki, født 01-06-58, avsluttet sin fysioterapiutdanning i Amsterdam i 1981.

I årene etter var han virksom som fast ansatt fysioterapeut ved Halden Sykehus. Samtidig med dette drev han poliklinikk på huset, samt eget institutt i Tistedal i Halden kommune.

I 1985 fulgte han etterutdanning ved «opleiding voor Haptonomi» i Rotterdam, Nederland (1985-1987).
Fra Januar 1986 fulgte han utdanningen til Niek Brouw i Den Haag, NL, hvor han fra 1988 var fast ansatt i hans praksis, og samtidig var i lære, fram til 1995.

Siden da er det denne metoden, kalt «methode N. Brouw», som praktiseres i Institutt Gabor. Etter 1995 har han drevet eget institutt, i form av individuell behandling, kurs og foredrag, først i Nederland, og fra år 2000 i Norge.

Pris:
Kr. 18.500
(Depositum ved påmelding 4500,- / resterende rett før kursstart)

Du kan sende søknad/påmelding til stine@yogaoghelse.no hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du ønsker å delta på denne utdannelsen.