Yoga & terapeutiske øvelser10:00 – 11:30 Gabor: teori om og praksis av de terapeutiske øvelsene.
11:45 – 13:00 Yoga med Stine hvor vi integrerer teknikkene fra Gabor i vår praksis.
13:00 – 14:00: Lunsj
14:00 – 15:30: Gabor: Teori og praksis.
15:45 – 17:00 Rolig yoga med Stine hvor vi inkorperer Gabors øvelser. Avslutter dagene med meditasjon.

Pris for hele kurset er 2700,-

Kurset passer både for deg som vil lære teknikkene for din egen del og for deg som vil lære teknikkene for å bruke de i din jobb som yogalærer eller terapeut.

Du vil først lære Gabors øvelser, også vil dere som deltar være to og to sammen i grupper, slik at du også lærer å lære de bort.

Du vil lære:

  • Det å bli klar over spenninger og hvordan bli kvitt spenninger som hindrer deg i å nå fram til de ‘indre’ og ‘ytre’ sansene som forteller hvordan yogaen virker inn på deg. Dette er de vanlige spenningene vi alle har etter en ukes arbeidsøkt eller daglige rutiner som krever mye av oss, og som er til hinder når vi skal prøve å koble av og nå fram til en dypere kontakt med oss selv. Denne kontakten har med muskler som har med formgiving, vårt uttrykk, det å tenke og vite.
  • Det å føle, eller å ha kontakt med de sansene som forteller deg hvordan yogaen virker inn på deg, hva som er bra og mindre bra for deg (og dette er forskjellig for alle!). Her kommer også inn i bildet hvordan du kan få mer kunnskap om hva du tar inn via det å føle, og hva du gir ut; henholdsvis være innadvendt og utadvendt.
  • Det å ha en retning i livet, som handler om det å være spontan, og som igjen er forskjellig for alle, men som har et felles system som skal gi bærekraft, nemlig ‘kjernen’ som mange kaller det, ryggraden med sitt dype muskelsystem som bærer den. Det er her yogaen griper inn først og fremst. Gjennom øvelser som går på kjernen så kan du få en bevissthet om denne kjernen som vil hindre deg i å overbelaste leddene. Gabors øvelser gjør det mer tilgjengelig å integrere dette i yogapraksisen din fra begynnelsen av, og det blir lettere å videreformidle dette også som yogalærer.
Gabor Dalnoki


I utviklingen fra barn til voksen skjer det stadige forandringer i samspillet mellom psyke, muskler og skjelett. Når forutsetningene er trygge, smelter de ulike fasene i veksten sammen til en voksen helhet. Denne helheten, din totale personlighet, skal fungere optimalt for at du skal ha et fritt valg til å formgi, føle og gi deg selv en retning i livet.

Ved hjelp av enkle øvelser som du tar med hjem og gjør daglig i ca ti minutter, kan du innhente deler av utviklingen som er blitt hemmet. Forutsetningene for en trygg og komplett vekst er ikke alltid tilstede, og der vi blir hemmet eller tilpasser oss unaturlige krav utenfra, oppstår ofte unaturlige spenninger. Denne tilegnede holdningen og bevegelsesmønstre gir en ufrihet som kan vedvare hele livet dersom en ikke gjør noe med det.

Terapien er fysisk rettet, og gjør det mulig å finne tilbake den opprinnelige holdningen og bevegelsen. Plager hvor dette er aktuellt, er for eksempel smertetilstander i bevegelsesapparatet (muskler, sener, ledd og skjelett), hindring i din kreativitet i sport, dans, musikk, teaterkunst osv, samt problemer med å uttrykke deg og gjøre deg forstått i dine omgivelser/i det ytre, eller overfor deg selv/ditt indre.

Gabor Johan Dalnoki, født 01-06-58, avsluttet sin fysioterapiutdanning i Amsterdam i 1981. (Godkjenning fra kirke- og undervisningsdepartementet samme år).

I årene etter var han virksom som fast ansatt fysioterapeut ved Halden Sykehus. Samtidig med dette drev han poliklinikk på huset, samt eget institutt i Tistedal i Halden kommune.

I 1985 fulgte han etterutdanning ved «opleiding voor Haptonomi» i Rotterdam, Nederland (1985-1987).
Fra Januar 1986 fulgte han utdanningen til Niek Brouw i Den Haag, NL, hvor han fra 1988 var fast ansatt i hans praksis, og samtidig var i lære, fram til 1995.

Siden da er det denne metoden, kalt «methode N. Brouw», som praktiseres i Institutt Gabor. Etter 1995 har han drevet eget institutt, i form av individuell behandling, kurs og foredrag, først i Nederland, og fra år 2000 i Norge.

Les mer her: gabor.no