Meditasjon

Du finner neste kurs her: meditasjonskurs

Meditasjon og yoga tar oss innover til det stedet hvor vi er fri og i total aksept, bakenfor fordømmelser og tanker, alle kan oppleve denne friheten ved å gå innover i oss selv.

Fra vi er barn blir vi tillært visse tankemønster og væremåter for å tilpasse oss miljøet og samfunnet vi bor i. Noe av det vi har lært er så klart gode ting, som å lære å snakke, kjøre bil og lære et fag, men noe av det vi også blir opplært til er negative tankemønstre. Disse tankemønstrene vil etterhvert virke begrensende på oss.

Gjennom oppvekst tilegner vi oss negative tankemønster fra foreldre, skole og samfunn, fordi vi er født inn i et samfunn hvor stort sett alle er bærere av mønstrene, så er det få av oss som unngår dette. Disse mønstrene internaliserer vi etter hvert som vi blir eldre og de vil virke begrensende og gjøre at vi lever et liv som ikke nødvendigvis er i tråd med våre virkelige ønsker.

Meditasjon lærer oss å tre tilbake til det som er bevissheten vår, det som er ubegrenset, bakenfor negative tankespiraler og stress, slik at vi igjen kan oppleve oss selv og livet vårt uten negativ innflytelse innenfra. Når vi blir sterkere inni oss, vil også denne styrken gjøre at vi blir mindre påvirket av det som er utenfor oss – stress, dårlige relasjoner, en slitsom arbeidsdag – vi kan lære oss å hvile i det som er stille inni oss i alle situasjoner og slutte å ta inn negativitet.

MEDITASJON KAN HJELPE DEG MED:

  • Å være i indre fred, ro og stillhet.
  • Bedre selvtillit og kontakt med deg selv.
  • Gi slipp på negative tankemønstre og følelser gjennom å romme følelser og lære å ha et objektivt forhold til tanker.
  • Mestre stressende situasjoner, mestre bedre det å stå på en scene.
  • Gir en generell følelse av tilfredshet og glede gjennom å akseptere oss selv og omgivelser som de er.
  • Finne ditt senter, din styrke, fokus og indre balanse.
  • Leve livet mer helhetlig og enhetlig, uten begrensninger fra negative tankemønstre.

Du finner neste kurs her: meditasjonskurs

yogabildeforside

Yoga og meditasjon har vært en del av livet mitt i mange år og jeg har undervist siden slutten av 2006. Kursene i meditasjon og yoga har jeg holdt på forskjellige steder i Norge og på retreater i Spania, USA, Hellas og Mexico.
Jeg startet å fordype meg i det meditative aspektet av yoga i 2006. I ett seks måneders fordypningskurs brukte vi hele dagene til meditasjon, yoga og møter der vi fordypet oss videre innover i stillheten. Jeg har deltatt på mange flere korterer retreater i etterkant av det første lærerkurset.
Meditasjon gjorde livet mitt betraktelig bedre og jeg har siden jeg lærte meditert hver dag.

Holder også kurs på forespørsel. Kontakt meg på 90265173 eller stinekoppernaes@gmail.com om du ønsker å vite mer.

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”  Rumi

Leave a Reply