Meditasjon

Meditasjon og yoga tar oss innover til det stedet hvor vi er fri og i total aksept, bakenfor fordømmelser og tanker, alle kan oppleve denne friheten ved å gå innover i oss selv.

Fra vi er barn blir vi tillært visse tankemønster og væremåter for å tilpasse oss miljøet og samfunnet vi bor i. Noe av det vi har lært er så klart gode ting, som å lære å snakke, kjøre bil og lære et fag, men noe av det vi lærer blir ofte til negative tankemønstrene og vil virke begrensende på oss. Gjennom oppvekst tilegner vi oss negative tankemønster som begrenser oss som menneske og gjør at vi lever et liv som er mindre enn vårt største potensiale. Meditasjon lærer oss å tre tilbake til det som er bevissheten vår, det som er ubegrenset, bakenfor negative tankespiraler og stress, slik at vi igjen kan oppleve oss selv og livet vårt uten negativ innflytelse innenfra. Når vi blir sterkere inni oss, vil også denne styrken gjøre at vi blir mindre påvirket av det som er utenfor oss – stress, dårlige relasjoner, en slitsom arbeidsdag – vi kan lære oss å hvile i det som er stille inni oss i alle situasjoner og slutte å ta inn negativitet.

MEDITASJON KAN HJELPE DEG MED:

  • Å være i indre fred, ro og stillhet.
  • Bedre selvtillit.
  • Gi slipp på negative tankemønstre og følelser.
  • Mestre stressende situasjoner, mestre bedre det å stå på en scene – f.eks som foredragsholder, musiker eller skuespiller.
  • Gir en generell følelse av tilfredshet og glede gjennom å akseptere oss selv og omgivelser som de er.
  • Finne ditt senter, din styrke, fokus og indre balanse.
  • Leve livet mer helhetlig og enhetlig, uten begrensninger fra negative tankemønstre.

Du finner neste kurs her: meditasjonskurs

yogabildeforside

Yoga og meditasjon har vært en del av livet mitt i mange år og jeg har undervist siden slutten av 2006. Både på forskjellige steder i Norge og på retreater i Spania, USA, Hellas og Mexico.
Jeg startet å fordype meg i det meditative aspektet av yoga i 2006. I seks månendene brukte vi hele dagene til meditasjon, yoga og møter der vi fordypet oss videre innover i stillheten. Siden dette har livet mitt vært dedikert til meditasjon og den indre opplevelsen det gir av tilstedeværelse, fred og kjærlighet.

Holder også kurs på forespørsel. Kontakt meg på 90265173 eller stinekoppernaes@gmail.com om du ønsker å vite mer.

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”  Rumi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s