Meditasjon for fysisk trygghet

Det vi lever i nå påvirker også mange sin økonomi og også verdensøkonomien. Dette kan gjøre at vi føler oss utrygge og usikker på fremtida vår og på barna sin fremtid.

Denne meditasjonen er for å frigjøre frykt rundt dette og å komme inn i den dypere tillit til jorda og til deg selv.