ThetaHealing

Gjennom en ThetaHealing / mindful coaching reprogrammerer man underbevisstheten. Vi jobber med å frigjøre begrensende tanker, følelser og mønster og åpner opp for mer glede, frihet og suksess.

Gjennom å gå inn i dypere deler av bevissthet, vil frykter og undertrykte følelser kunne bevisstgjøres og frigjøres. Du er hele tiden med i prosessen av a bli bevisstgjort og gi slipp på disse fryktene/ tankemønstrene / følelser som er stagnert.

Thetahealing er en reading kombinert med healing. Du er hele tiden deltakende i prosessen, etter hvert som tankemønster og minner kommer til overflaten vil du også bli bevisstgjort disse mønstrene.

TheatHealing gjøres som oftest gjennom skype/telefon, men du kan også komme til studio hvis du ønsker det.

Ønsker du å løse opp i blokkerte følelser?
Står du fast i negative tankemønster som er vanskelig å forløse?
Ser du at du gjentar negative mønster i livet som du ikke vet hvordan du skal tre ut av?
Sitter du fast i vonde minner eller vonde følelser/tanker?

På en time fordyper vi oss i de aspektene du står fast i, du blir veiledet inn i meditasjon for å kontakte de bakenforliggende mønstrene som kan skape blokkeringer.

På denne timen bruker vi bevissthet for å forløse følelser, blokkeringer i kroppen og for å hente frem mer av styrken din.
Timen vil bli tilrettelagt deg og det behovet du har akkurat nå.

Pris på mindful coaching: 1250,- kr per time (timen mottas over Skype eller i studio)

Book time ved å skrive mail til stine@yogaoghelse.no