ThetaHealing

Gjennom en ThetaHealing reprogrammerer man den ubevisste delen av hjernen, du frigjøres fra begrensende tanker, følelser og mønster og vil åpne opp for mer glede, frihet og suksess.
Du kan lese mer om ThetaHealing her: http://www.bourgeon.co.uk/theta-healing/

Du kan motta TheatHealing også gjennom telefon/skype hvis du bor et annet sted.

1 time koster 1000,-