ThetaHealing

Gjennom en ThetaHealing reprogrammerer man den ubevisste delen av hjernen, du frigjøres fra begrensende tanker, følelser og mønster og vil åpne opp for mer glede, frihet og suksess.
Du kan lese mer om ThetaHealing her: http://www.bourgeon.co.uk/theta-healing/

Du kan motta TheatHealing også gjennom telefon/skype hvis du er i en annen by, jeg er både i Ålesund og Oslo.

1 time koster 1000,-