ThetaHealing

Gjennom en ThetaHealing reprogrammerer man underbevisstheten, du frigjøres fra begrensende tanker, følelser og mønster og vil åpne opp for mer glede, frihet og suksess.

Gjennom å gå inn i dypere deler av bevissthet, vil frykter og undertrykte følelser kunne bevisstgjøres og frigjøres. Du er hele tiden med i prosessen av a bli bevisstgjort og gi slipp på disse fryktene/ tankemønstrene / følelser som er stagnert.

Thetahealing er en reading kombinert med healing. Du er hele tiden deltakende i prosessen, etter hvert som tankemønster og minner kommer til overflaten vil du også bli bevisstgjort disse mønstrene.

Du kan lese mer om ThetaHealing her: http://www.bourgeon.co.uk/theta-healing/

TheatHealing gjøres gjennom telefon/skype.