Homeopati

Når du kommer på en time til meg vil vi bruke 1,5 time på første konsultasjon. Der vil vi gå gjennom alle symptomer du har nå og også dine tidligere sykdommer. Dette vil vise et bilde av hvilket homoepatimiddel som passer best til deg.
Timen kan i seg selv virke terapeutisk når vi går i dybden av dine utfordringer fra fysisk til psykisk plan.

Hva er homeopati?

Homeopati betyr lik sykdom. Behandlingsprinsippet går ut på at ett stoff som kan fremkalle symptomer hos noen som er frisk, kan fjerne de samme symptomer hos en pasient som har de.

Ett eksempel er at tårer og snue renner når en skjærer opp løk. Dette er symptom som mange med allergi har. Allium cepa (løk) som homeopatisk medisin er ofte til hjelp for en allergiker.

En homeopat ser på pasientens symptomer som kroppens rop om hjelp. Ved å gi ett preparat som har disse symptomene, støtter en kroppen i denne prosessen mot sykdom.  Preparatet stimulerer kroppens egne legende krefter slik vi ser det.

En homoepat velger medisin som er tilpasset dine lidelser spesifikt. Hensikten er å finne årsaken til at du er syk. Ut fra en lang samtale kartlegger han kroppens symptomer og tegn og legger det i databaser for å finne den medisinen som passer best. Riktig behandling over tid  kan fjerne årsaken til lidelsen permanent. Da er det viktig med ett nært samarbeide mellom pasienten og homeopaten MNHL.  Ett enkelt eksempel.  En mann får stadig forkjølelser som alltid ender i bihulebetennelse. Homeopatens oppgave er da å finne det eller de homeopatiske medisinene som fjerner denne disponeringen.

Homeopatiske medisiner er laget av ulike produkter fra naturen. De er fortynnet for ikke å gi gift effekt eller skadelige bivirkninger. De produseres i  laboratorier med strenge standarder til hygiene m.m. (GLP, GMP standard)

Mange har stilt spørsmål ved om så uttynnede medisiner kan virke. Homeopaten vil velge den «fortynningsgraden» el. potensen som passer til din lidelse.Men likhetsprinsippet er alltid  det sentrale, ikke fortynningen.

Våre erfaringer er fornøyde pasienter hver dag. Studier viser at sju av ti sier der blir bedre av sine lidelser.

Forskere jobber stadig med å finne svaret på virkningsmekanismene. De nyeste teoriene går i retning av nanopartikler.

Homeopatiske medisiner er definert som legemiddel og selges kun via apotek. Alle apotek er forpliktet til å skaffe det vi forskriver.

Hentet fra NHL sine hjemmesider – du kan lese mer her: nhl.no

Priser på behandlinger