De fem elementene – Dag 18

Kinesisk medisin bygger noe av teoriene sine på de fem elementene vann (vinterens element), tre (vårens element), ild (sommerens element), jord (sensommer og også overgangen mellom elementene) og metall (høstens element).

Vi bærer alle elementene i oss, noen vil være mer fremtredende enn andre, noen vil være i ubalanse og noen vil være mer balansert. Når vi kommer i kontakt med elementene i naturen så kan vi lettere kjenne hvilke elementer som er i ubalanse hos oss, hva trenger vi mer av, hva undertrykker vi, hva er i balanse.

Kjenner du at å være ved eller i vann gir deg en ro som du lengter etter, når du balanserer vannelementet inni deg selv, så vil du kunne kontakte denne roen når du ønsker uavhengig av omgivelser.

Ild gir energi, glede og en glede i et fellesskap, gleden i å bli sett. Ildens element gjør at vi er åpen til verden. Ubalanser kan på ene siden føre til tilbaketrekning, behov for å beskytte deg, usikkerhet, selvpåført smerte eller på andre siden at man prater for mye, virker forvirrende på andre, prøver å holde kontroll. Hvis du føler tiltaksløshet eller lite glede i din hverdag, så kan det hjelpe å kontakte ildelementet gjennom å fyre i peisen, se på soloppgangen eller være i sola, tenne et bål i fjøra, tenne lys eller gjøre pusteteknikker som setter i gang kroppens ild.

Vann og ild er motsetninger til hverandre – vann er det elementet som er mest yin og ild er det som er mest yang. Når vi finner balansen mellom yin og yang vil de fem elementene også komme i balanse. Noen ganger er det helt riktig for deg å være i total avslapning, men hvis den har tatt overhånd kan ildelementet hente frem mer energi. Hvis vi er fremadrettet og aktiv hele tiden, blir ilden vår brent ut og vannelementet blir undertrykket,

Det å være i naturen vil gi deg kontakt med jordelementet som er balansen mellom alle elementet og det som balanserer overgangen mellom elementene og mellom yin og yang. Vårens element treet gir oss styrke til å sette i gang med nye planer, det gir oss retning i livet. Når vi har styrket vannelementet vårt ved å ha nok hvile om vinteren og nok hvile ellers i året, så vil treelementet ha et indre fundament til å skape fra. Aktiviteter gjøres med glede og entusiasme. Stress virker negativt på vårens element, så husk å meditere daglig 😉
I balanse vil det være lett å ta beslutninger og du vil kjenne en drivkraft fremover i det du skaper

Metallets element gjør at vi lettere gir slipp på det unødvendige i livet, tar vare på det som er verdifullt, ser vår egen og andres verdi, er det i ubalanse så kjenner vi oss verdiløs og kan miste selvrespekt. Det å gi seg selv respekt og egenverd balanserer metall elementet, å være faderlig mot seg selv. Jordelementet gir en morsomsorg og metallelementet gir oss farsomsorg.
Det å se deg selv akkurat som du er først og dernest akspetere deg selv akkurat som du er, vil styrke metallelementet. Når dette ikke er sterkt nok så vil vi drive oss selv til å bli mer perfekt, oppnå mer perfeksjon i livet vårt og i den vi er, i total selvaksept så vil det negative i metallelementet gi slipp.

Kjenner du deg igjen i noen av elementene? Er det noen som er mer fremtredende hos deg? Noen du føler du har for lite eller for mye av? Et element du trives bedre i enn et annet?

Dagens “oppgave” er å være i naturen, finne dine daglige måter hvor du kan være i naturen og i kontakt med ett eller flere av elementene. Det å kjenne forbindelse til jorden og alt den gir oss, vil i seg selv virke nærende, energigivende og støttende. Det å kjenne at den holder og ivaretar oss vil gjøre at vi føler oss sterkere og tryggere. Og som med alle andre gode vaner, fem minutt er bedre enn ingenting, det viktigste er å få det inn i hverdagen din.

Siden jeg har problemer med å gå for tida, står jeg fem minutt barbent i gresset hver dag nå 😀 Forsking har vist at “jording” faktisk virker og er helbredende på kroppen på forskjellige måter. Føles iallfall bra og litt mer tilgjengelig enn å bade om vinteren, men har lyst å begynne med det etter hvert.
Du kan lese artikkel om jording her: research grounding

Inspirasjon er hentet fra YinYogakurs på yinyogainstituttet

Leave a Reply