Kjerneverdier – Dag 11

For å bli mer bevisst hva som styrer valgene våre så hjelper det å bli bevisstgjort hva dine kjerneverdier er. De dyperesittende ønskene som kan føre oss i positiv eller negativ retning, disse ønskene kommer fra å ville føle en bestemt følelse.

Vi kan ønske mer fred, kjærlighet, tilhørighet, frihet og glede, men de ønskene kan komme ut som noe annet når de har nådd den bevisste delen av sinnet vårt. Et ønske om tilhørighet kan bli farget av en frykt for å bli stilt utenfor, slik at vi forhindrer oss selv i å kjenne denne tilhørigheten. Et ønske om frihet kan bli farget av en frykt for å bli kontrollert og vi kan få motstand mot alt og alle som prøver å kontrollere oss og kanskje da heller drive med ekstremsport for å få en kortvarig opplevelse av dette . En mer konstruktiv måte er å heller gjenkjenne at denne friheten er inni oss og å se de tankemønstrene som holder oss tilbake fra å føle oss fri. Et ønske om glede kan gjøre at vi oppsøker glede gjennom ytre faktorer som kan føre til avhengighet til alt fra alkohol til sosiale medier, i stedet kan vi oppdage gleden inni oss. Ønsker vi kjærlighet og har ubevisste frykter rundt kjærlighet så kan det lede oss i feil retning, er vi bevisst våre mønster kan vi bli ledet av kjærlighet og gjenkjenne at kjærlighet er inni oss og ikke utenfor oss.

Når du vet hva dine kjerneverdier er så kan du velge å leve livet ut fra disse. For å kartlegge de så trenger du å se hva som dypest sett driver deg i forholdene dine, i jobben din, i aktivitetene dine.

Hvis du gjenkjenner at du på jobben din ikke er styrt av kjerneverdiene dine, så trenger du ikke skifte jobb av den grunn. Det kan være at det er nok å skifte fokus til å vite hva kjerneverdiene dine er og på den måten har du mulighet til å hente frem det i den jobben du allerede gjør.

Det er flere måter å bli bevisst våre kjerneverdier, den mest direkte er å gå innover når et ønske kommer opp, gå bakenfor ønsket og innover i følelsen og til kjernen av følelsen. Hvor kommer den fra? Noen ganger kan ønsker komme fra sår som vi ikke har helbredet, undertrykte følelser, dette er ikke kjerneverdiene våre. Men når vi ser hva som ligger bakenfor såret, så kan vi se at det var et ønske om kjærlighet, å bli elsket, da er kjerneverdien et ønske om å være i kjærlighet. Den kjærligheten er inni oss.

Gjerne bruk meditasjonene med fokus på følelser for å gå innover

I dag kan du skrive ned hva som er dine kjerneverdier, vi har gjerne flere av de og gjerne finn de 2 til 5 som er viktigst for deg. For å bli bevisst det kan du gjerne først meditere og så gå inn i en skriveprosess der du skriver ned hva som driver valgene dine, hva som gjør at du velger de forholdene du har valgt, hva som driver de aktivitetene du har valgt på fritiden din.
Legg merke til hva som blir styrt av kjerneverdiene dine og hva som blir styrt av de ubevisste sårene/fryktene/tankemønstrene dine. Hvor stopper du deg fra å oppleve mer av kjerneverdiene dine, hvor er du i komfortsona på grunn av frykt. Gjennom den skriveprosessen kan du både bli bevisstgjort både dine kjerneverdier og hvor du blir styrt av begrensende tankemønster.

 

Leave a Reply