Hva styrer valgene dine – Dag 10

For å komme i balanse så trenger vi å bli bevisst våre egne mønster og hvorfor vi tar de valgene vi gjør. Når vi blir mer og mer bevisst det som har vært ubevisst i oss, så er det lettere å se hva som styrer valgene våre. Kommer det fra frykt eller kommer det fra tillit? Kommer det fra kontroll eller fra kjærlighet?

Akkurat som når vi skal ut av komfortsona så vil de valgene vi tar fra det som er i tillit i oss føre oss nærmere der vi ønsker å være, enn de valgene vi tar ut fra frykt. Når vi stopper oss selv i å leve livet fullt ut, så er det også lettere å bli fanget av våre dårlige vaner 

“What we think of as people’s guilt is their fear. All negativity derives from fear.  When someone is angry, they are afraid. When someone is rude, they are afraid. When someone is manipulative, they are afraid. When someone is cruel, they are afraid. There is no fear that love does not dissolve.”
A Return to Love – Marianne Williamson

Hver dag start med å legge merke til hvilke valg du gjør, hva tar deg ut av tillit og kjærlighet, hva tar deg inn igjen i tillit og kjærlighet. Det starter først og fremst på tankeplan, det er tankene som kan gjøre at vi opererer fra frykt og tvil, når vi går ut av tankene og inn i ren bevissthet, så vet vi hva som er riktig valg for oss. Og det viktigste valget vi gjør – er akkurat det – å gå inn igjen i den rene bevisstheten i oss.

Når vi rommer mer og mer av det vi har undertrykket og lærer oss å tre tilbake i klarhet og bevissthet, så blir valget lettere for hver gang. Tankene våre kan ha en tendens til å tvile på denne prosessen: “nei, det hjelper ikke å meditere, jeg tenker like mye i dag som i går”; ” jeg sliter fortsatt med forholdene mine, så jeg kan like godt la være”. Ikke la deg lure av disse tankene, hver tålmodig med deg selv både i meditasjon og i livet. Det er en livslang vei vi er på hvor vi blir mer bevisst og og integrert. Vi har også levd et liv til nå hvor vi har plukket opp tankemønster, følelser og frykter gjennom det vi har opplevd i livet. Når vi lærer å bringe inn mer tilstedeværelse og kjærlighet, så har vi mer å gi både til oss selv og til de som er i livet vårt. Det er ikke om å gjøre å være opplyst og i totalt ubetinget kjærlighet i dag, men for hvert steg vi tar som gir mer bevissthet og mer kjærlighet vil gjøre at vi gradvis våkner opp mer og mer sammen med de rundt oss.

Leave a Reply