Å leve din sannhet – Dag 9

Når vi går innover så vil vi bli bevisst flere mønster som har holdt oss tilbake på forskjellige måter, vi kan begynne å legge merke til at vi har tatt valg i livet vårt som er styrt av andre deler enn den rene bevisstheten vår.
Disse valgene kan være styrt av frykt, redsel for å miste, redsel for avvisning, redsel for økonomisk tap, redsel for tap av posisjon, redsel for ikke å være innenfor i samfunnet og familien. Når vi ser innover i oss selv, så vil vi komme til bunns i hvert mønster og se hvilken frykt som ligger der, dermed har vi nå mulighet til å slutte å bli styrt av denne frykten. Når vi går dypere innover kan der sitte sterkere frykter enn de som styrer oss i overflaten av tankene, redsel for død og redsel for å miste kontakten med oss selv, redsel for å være separat fra kilden til kjærlighet.

Når vi ser om vi blir styrt av tanker som kommer fra frykt eller fra den rene bevisstheten vår, så vil det være lettere å ta valg som er sannere for oss selv. Uten denne bevisstheten har vi ikke mulighet til å ta andre valg, da vil disse fryktene som svømmer i det ubevisste styre oss i større eller mindre grad.

 

“You have to be very alert, or else your mind will play false with you. It is like watching a thief – not that you expect anything from a thief but you do not want to be robbed. In the same way you give a lot of attention to the mind without expecting anything from it.”
I Am That, Sri Nisargadatta Maharaj

 

Vi kan velge å være i en jobb vi ikke liker på grunn av frykt, vi kan velge å ikke følge drømmene våre fordi vi er redd vi ikke vil nå dit, vi kan velge å ikke stå opp for oss selv på grunn av frykt, vi kan delta i negativt snakk om andre fordi vi er redd for å bli stilt utenfor hvis vi sier nei, denne frykten kan noen ganger være så sterk at vi blir værende i voldelige forhold fordi vi er så redd for å miste.

I forhold til andre kan vi holde tilbake visse sider av oss selv, vi kan holde tilbake deler av uttrykket vår, styrken vår, sanneheten vår, gleden og kjærligheten vår, spontaniteten vår, i frykt for å miste, i frykt for ikke å bli godtatt. Jo sannere og mer ekte vi blir i oss selv, jo bedre vi kjenner oss selv, jo friere er vi. Vi må være villig til å være sanne også i våre forhold, villig til å miste. Ikke at vi nødvendigvis mister noen når vi er sanne, men den villigheten tar oss ut av å være fanget av det underbevisste som har overtalt oss til å være på en bestemt måte for å ikke miste. Villighet til å ta den ubehagelige samtalen med noen du er glad i, villig til å si det du har behov for, villig til å si nei når det ikke passer – som igjen vil gi rom for et helhjertet ja når det kjennes riktig.

Det er ikke alltid komfortabelt å gå ut av mønster, og å bli klar over sine egne mønster, å avsløre seg selv, kan bringe opp ubehag og også følelser av skam. Fortsett å tillate alle følelser å komme opp, og minn deg selv om at vi bærer alle på alle følelser og det er alle som har frykter. Det er kun når vi tør å gå inn dit at vi har mulighet å gi slipp på dem.

Når vi ser hvor vi er styrt av frykt så kan vi se at vi kan være både manipulerende og avvisende selv, husk da på å se uskyldigheten i det, disse mønstrene fikk vi ofte som barn og vi har fortsatt å la det styre oss i det ubevisste, ikke døm deg selv for det.
Mye av det vi ser i andre bærer vi også selv og da vil teknikken der vi legger merke til hva som reagerer inni meg på andre være til god hjelp. Aksepter alt som kommer opp i deg og avidentifiser deg med disse mønstrene, vi er ikke mønstrene våre, de er tillært oss fra et samfunn som alle bærer de samme mønstrene på ulike måter.

gandhi

Gjerne gjør noen av de tidligere meditasjonene i dag og i helga, alle vil hjelpe med å integrere større deler av deg selv og å få et rom av bevissthet som blir større og større for hver gang du mediterer. Og husk, kommer det plutselig mye tanker eller følelser opp i medtasjon så er det fordi nervesystemet blir renset for opplagrete minner og følelser. Gi alt rom og er der dømmende tanker så observer de på samme måte som alle andre tanker.

Når du legger merke til hvilke mønster du blir styrt av, så gjerne skriv de ned. Bevisstgjøring er halve jobben for å tre ut av et mønster og det å skrive det ned gjør deg enda mer klar over hvordan dette mønsteret spiller seg ut i forskjellige deler av livet ditt.
Husk å stille deg inn i en omsorgsfull holdning til deg selv når du skriver.

Meditasjoner: https://yogaoghelse.no/ledete-meditasjoner/

 

Leave a Reply