Bevissthet og følelser – Dag 5

Når vi går innover i oss selv, gjennom meditasjon eller bare ved å vende oppmerksomheten innover, så vil vi etter hvert møte følelser som vi har holdt inne. Disse følelsene har vi kanskje holdt på gjennom hele livet og noen følelser kan vi også ha frykt rundt å møte.

Det kan være flere grunner til at vi har undertrykket følelser, det kan være følelser vi opplevde ikke ble godtatt av de rundt oss, det kan være opplevelser som har vært så vonde at vi ikke klarte å forholde oss til alle følelsene der og da, det kan være opplevelser hvor vi var redd for å være sårbar og tok på oss masker for ikke å vise til omgivelsene hva som foregikk inni oss.

Etterhvert som vi lærer oss å skyve bort/undertrykke følelser, så kan det bli til en uvane å gjøre dette. Det blir etter hvert enklere der og da å ha et ytre som ikke reagerer, som ikke viser sårbarhet, som kanskje reagerer med sinne i stedet for å vise sorg. Følelsene kan ligge lagvis, der den ene dekker over den andre, og for å komme til kjernen av de trenger vi å tillate alt til overflaten.

Når der er frykt rundt følelser, så må vi først tillate frykten, gi frykten rom til den slipper, så vil etterhvert følelsen komme frem.

I meditasjon leter jeg ikke etter følelser, men når jeg blir bevisst en følelse som sitter i kroppen, så har jeg fokus på å slippe til mest mulig av den følelsen når jeg mediterer. Å slippe til så mye av følelsen som ønsker å komme opp der og da, uten å tenke på eller analyser hvorfor følelsen er der, bare det å gi den oppmerksom tilstedeværelse, vil etterhvert frigjøre den. Dette var et tips jeg leste i en av David R. Hawkins bøker. Ved å være tilstede, samtidig som følelsen får komme opp, så opplever jeg etter hvert at den slipper helt opp. Prøver jeg å undertrykke den eller skyve den bort, så blir den bare forsterket.

“It is the accumulated pressure of feelings that causes thoughts. One feeling, for instance, can create literally thousands of thoughts over a period of time. Think, for instance, of one painful memory from early life, one terrible regret that has been hidden. Look at all the years and years of thoughts associated with that single event. If we could surrender the underlying painful feeling, all of those thoughts would disappear instantly and we would forget the event.”
“Letting go – the pathway of surrender” David R. Hawkins, M.D, Ph.D

Meditasjon: bevissthet og følelser

Leave a Reply