Yin yoga, vann og nyrer

I Yin yoga har vi fokus på å finne balansen mellom yin og yang i kroppen og også mellom de 5 elementene – vann, tre, ild, jord og metall.
Teorien om yin og yang og de fem elementene er basert på filosofien i kinesisk medisin.

Hvert element er knyttet til en årstid og til organer i kroppen.

Vinterens element er vann og hovedorganet det er knyttet til er nyrene

Nyrene skal være styrende for viljen vår, både den utadgående viljen som har en sterk yang (maskulin) kvalitet og også den indre viljen som har en sterk yin (feminin) kvalitet. Den indre viljen styrt av yin får vi kontakt med i stillhet, i meditasjon, i naturen, når vi tillater oss å roe helt ned og kjenne etter innover. Gir vi oss selv tid til dette, så vil vi også får mer overskudd til å bruke vår utadrettede vilje (yang). Når vi går inn i oss selv vil vi få en større kontakt med hva som er viktig for oss i vårt liv og derfor har vi nå mulighet til å gjøre valg som er mer bevisst.
Når vi bare lever i det ytre, som det er lett å bli fanget i når vi lever i en så aktiv og ofte konkurransestyrt verden, så kan vi miste av syne hva vi egentlig vil og kan bli trukket i forskjellige retninger. Når vi lever her, litt på overflaten av oss selv, så mister vi både kontakten med vår egen bevissthet og vil også lettere miste energi.

Det å ta seg tid til å gå innover, lytte til deg selv, gi deg selv rom til å hvile, kan også gjøre at dagene blir mer effektive og store og små valg blir enklere å ta.

Vinteren er en tid for å nære vår yin og for å nære det rolige vann-elementet. Dette gjør vi ved å hvile, gi kroppen god næring, ha tid til stillhet, være i naturen. Ikke alltid like lett i en stresset hverdag, men korte øyeblikk hver dag kan gjøre en stor forskjell.

11. og 12. mars er det kurs i yin yoga og vi skal fokusere på kvaliteten av både elementet vann og tre og vi kan bli mer bevisst overgangen mellom årstidene og lære om hvordan vi kan bli styrket ved å være i balanse og harmoni med hvert element i kroppen vår.

30. mars til 2. april er det kurs i meditasjon, her vil du lære enkle teknikker som du kan bruke hjemme i ettertid. I løpet av disse 4 dagene vil du lære alt du trenger for å meditere hjemme, både tradisjonelt med lukkete øyne, men du kan også bruke disse teknikkene i hverdagen med åpne øyne. Når meditasjon blir en del av hverdagen er det lettere å bevare ro og fokus i stressete situasjoner.

yogaoghelse-forside

“In one drop of water are found all the secrets of all the oceans; in one aspect of You are found all the aspects of existence.”
Kahlil Gibran

Kilder:
“The web that has no weaver” Ted J. Kaptchuk
“The Foundations of Chinese Medicine” Giovanni Maciocia

Kurs i holdningsmuskulatur og yoga

Holdningen vår blir påvirket av hvordan vi lever livet – sittestillinger, pust, hvor mye vi beveger oss og hvor mye vi stresser. Når vi styrker de riktige musklene i kroppen så avlærer vi kroppen å spenne muskler som prøver å overkompensere, dette vil igjen føre til en friere pust, en mer avslappet holdning og mindre stressreaksjoner i kroppen.

gabor-mars

KURS I HOLDNINGSMUSKULATUR OG YOGA

Tider: Lørdag 11.03 og søndag 12.03 – 2017 fra 10:00 til 17:00.
Påmelding til stinekoppernaes@gmail.com

Gabor Dalnoki lærer deg på dette kurset terapeutiske øvelser som gjør deg sterkere i den indre muskulaturen og riktigere støttemuskultatur, dette vil gi deg balanse i din holdning og gi kroppen stabilitet i det som kalles midtposisjon. Når vi får kontakt med riktigere muskulatur, så gir vi kroppen mulighet til å slippe unødvendige spenninger. Der hvor kroppen unødvendig spenner seg, kan over tid gi smerter og en dårlig holdning som kan påvirke ledd og skjelett.

Dette gir deg:
Maksimum stabilitet
Minimum forbruk av energi
Enklere arbeidsdag med bedre holdning og riktig bruk av muskulatur
Mental balanse
Holdning i balanse
Varig stabil holdning – kroppen vil lære å huske den optimale måten å støtte seg selv på og etter ca to måneder med disse øvelsene vil det være inkorporert.

 Dagene startes og avsluttes med rolig yoga og meditasjon som er tilpasset alle.

“Take care of your body. It’s the only place you have to live”
Jim Rohn