Meditasjon og hverdagsintrospeksjon

En av de tingene meditasjon har hjulpet meg med er å se hvor jeg går inn i reaksjon på ting som skjer og gjenkjenne at her har jeg et valg om heller å se innover. På denne måten får det som reagerer i meg en mulighet til å bli frigjort, det som Jung kalte skyggesidene våre er det som ofte går i reaksjon.
Det betyr ikke at vi skal slutte å si fra om noe ikke føles rettferdig eller riktig, men vi kan bruke alle opplevelser til å skape mer rom inni oss.
Har du mennesker eller hendelser i livet som du reagerer oftere på? Kan det være at de treffer noen av dine egne skyggesider når du reagerer? Kan du bruke disse opplevelsene til å la dine egne skyggesider få større rom og bevissthet?

En måte å gjøre dette på er å velge å bringe mer bevissthet innover når du er i en reaksjon. Du kan bruke pusten til å gi slipp på det som er spent/ sint/ trist – ikke for å skyve det bort, men for å skape mer rom inni deg – på denne måten vil det som sitter fast i systemet gradvis kunne bli løst opp.

bethealchemist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.